3 oktober 1979 – 03.00

Weet gij Mijn kinderen, welke gebeden Mij het aangenaamst zijn en waardevol voor elke Godvruchtige ziel? Het Weesgegroet, maar vooral het Rozenkransgebed met daarnaast niet te vergeten de gebeden, die Ik vanuit Mijn Hofke u allen voorgehouden...

Lees verder
11 augustus 1979 – 01.00

Hoor Mijn kinderen en aanhoor het Woord van Mijn Liefde. Volg de ingeving der Genade en tracht de rust uwer ziel te verwerven. Onderdruk de eigenliefde en laat de hoogmoed niet heersen in uw gedachten en woorden, want in de hoogmoed heeft iedere...

Lees verder
6 augustus 1979 – 11.45

God de Vader heeft Mij opnieuw gezonden om wederom gebed te vragen aan Mijn kinderen om de abortus te doen stoppen! Weet ge Mijn kinderen, dat Nederland het grootste aandeel in abortus heeft en ook toelaatbaar acht? Zelfs uw Duitse buurland komt...

Lees verder
6 augustus 1979 – 17.05

Ja, Mijn kinderen, Ik luister zoals ge vraagt! Doch niet alleen daarom, maar zolang als gij tezamen in gebed met Mij verenigd waart. Ik heb jullie gesprek vernomen en daarom wil Ik er nu nader op terug komen. Weet, Mijn kinderen, omdat gij heden...

Lees verder
15 augustus 1979 – 00.45 Maria Hemelvaart

Mijn goede en getrouwe kinderen! Bij het prille begin van een nieuwe morgen wil Ik, alvorens het gebeier der klokken Mijn Glorievolle Feestdag inluiden, u allen begroeten en van Mijn Geluk deelachtig maken door u opnieuw een belofte te doen. Bij...

Lees verder
22 augustus 1979 – 06.30

Dag Elisabeth, opnieuw ben Ik gekomen om een algemene Boodschap door te geven aan Mijn kinderen. De Kerk viert als vanouds het octaaf van Mijn Hemelvaart. Mijn kinderen, wees immer bereid en leef zo, dat de dood u altijd gereed vindt, zodat ook...

Lees verder
29 augustus 1979 – 01.00

Mijn kinderen, bedenk vaak, dat ge slechts stof en as zijt, maar dat God de Vader is van Barmhartigheid en de God van alle troost. Wie heeft of zal ooit begrijpen, dat Zijn Barmhartigheid eindeloos uitstrekt! Nodigt Hij diegenen, die onder hevige...

Lees verder
31 augustus 1979 – 23.30

Heden is de feestdag van de Moeder van Jezus, de Middelares van alle Genade. Ik mag bemiddelen bij de Vader en zeg Mijn Zoon na: uit Mijzelve doe Ik niets, doch de Vader Die in Mij is, bewerkt alles in Mij! Zelfs geen enkel schepsel vermag iets...

Lees verder
31 december 1979 – 05.30

Je had Mij vanmorgen niet verwacht, maar Ik meende als Moeder van alle kinderen, ter afsluiting van het jaar, Mijn Moederliefde te bewijzen door voornamelijk weer Mijn Advies uit te brengen voor het nog nieuwe jaar. Hoe was de afsluiting van het...

Lees verder
29 december 1979 – 07.15

Wederom ben Ik gekomen om allen bij het afscheid van dit afgelopen jaar en de aanvang van een aankomende tijd opnieuw Mijn Boodschappen te brengen. Gelukkig de mens die vrede heeft gevonden en ze uitdraagt aan zijn mede-broeder! Maar ook gelukkig...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief