18 februari 1979 – 03.00

Mijn kinderen, uw gebeden zijn noodzakelijk voor het handjevol priesters.
Toch zijn veel van deze zonen weer begonnen met de Mariale Beweging weer op gang te brengen. Zij zetten zich in door meer geestelijke liederen ten gehore te geven en schonere gebedsstonden te houden, maar bid voor dat handjevol goede zonen, dat zij de zware strijd aan kunnen.
Hoevelen zien hun medebroeders hun geestelijke waardigheid verbreken door hartstocht.
Wanneer gij allen tezamen bent, bidt dan weer telkens opnieuw voor die enkele getrouwen, dat zij ware volgelingen van Christus mogen blijven.
Weest niet bevreesd Mijn kinderen, dat de wereld u niet begrijpen zal of minstens nog erger, dat men u verstoten zal.
Slechts dat wil Ik nu hebben om het Geestelijk Voedsel aan de mens te brengen. Daarom heb Ik u nodig om Onze Plannen te helpen verwezenlijken.
Op eigen kracht zult gij niet staande kunnen blijven, maar met de sterke arm van de verdediger Michael.
Wanneer gij in Mijn nabijheid komt en uw gebeden een doorstroming vinden door de H.Geest, zult ge de zoete geur en tederheid proeven, die Mijn Moederhart koestert voor al Haar kinderen.
Wanneer ge ‘s-avonds bent moegestreden van uw drukke werkzaamheden, zie dan die kleine gleufjes van openheid op te vullen met gebed.
Niet aan ogenblik zijt ge uit Mijn Oog onttrokken. Altijd zal Ik je blijven volgen.
Ge bent zo klein, zo ontzettend weinig, maar daartegenover een grote teleurstelling voor Mij als Ik je verliezen zou.
Dit laatste zal zonder Mijn Wil nooit gebeuren.
Wanneer ge Mij liefhebt zal dit geen afbreuk doen aan de eer en vreugde, die slechts alleen Mijn Zoon toekomt.
Hij had Mij nodig toen Hij hing aan het Kruis.
Het tedere woordje Moeder was het laatste wat Zijn Stervende Lippen nog konden zeggen.
Daarom zal Ik voor u allen Mijn taak als Moeder kunnen volbrengen en deze zal zijn, van al Mijn kinderen een levend evenbeeld te maken, zoals Mijn Zoon de Heer van al het bestaande.
Gun Mij die vreugde, dat Ik al Mijn kinderen als aan grote familie mag zien opgroeien naar de Hemelse Glorie.
Ontwen u nu alvast van al het aardse, dan valt het straks lichter, wanneer ge de beker moet drinken, die Mijn Zoon voor ieder van u bereid heeft.
Opnieuw zal Ik Mijn Armen uitstrekken om Mijn wijde Mantel te kunnen spreiden, zodat ge allen u kunt vleien aan Mijn Moederhart.
Gij, die luistert naar Mijn Woorden, gij zijt geroepen om Mijn Vrede en Liefde te verspreiden.
Blijf het geloof en de trouw bewaren, dan kunt ge rekenen op een gelukkig samenzijn, een liefdesspel dat eeuwig zal duren.
Al Mijn kinderen, die op dit nachtelijk uur vredig sluimeren of in gebed verenigd zijn, zal Ik Zegenen.
Ook het Bronwater Zegen Ik nu, op dit ogenblik, opdat het geneeskracht moge geven aan de mensen voor lichaam en ziel.
Ik groet allen wederkerig.

Aanmelden voor de nieuwsbrief