13 februari 1979 – 16.15

Mijn lieve kinderen, Ik ben hier in uw midden gekomen om Mij ook hier te voegen bij Mijn Zoon en tezamen met Mijn kinderen Hem te kunnen aanbieden.
Ik ben als de Rosa Mystica hier, de Geestelijke Roos, naast de Toren van David en de Ivoren Toren uit het Mystieke Lichaam van Mijn Zoon.
Bereid u allen voor op de dingen, die zich binnenkort zullen voordoen.
Weet, Mijn lieve kinderen, dat Ik naast Mijn droefheid, die over het mensdom neerkomt, de tijden, die angstaanjagend zijn, dat er daarnaast ook glorietijden zullen komen, die op het ogenblik door Mijn gebedskinderen gehouden worden.
Mijn Hart welt op van vreugde en Mijn Ziel verheft Mijn Heer.
Weet, Mijn kinderen, dat ge niet moet aannemen, zoals in het Epistel wordt voorgehouden, dat de Heer spijt heeft dat Hij de mens geschapen heeft.
De Heer, Mijn Vader de Scheppende Almacht, doet het oprecht leed, dat de mens zich zo afkeert van al wat van de Heer komt.
Alleen het merendeel wenst de kant te kiezen, die de aartsvijand beheert. Wees daarom op uw hoede, wanneer de Toorn van Gods Hand u zou kunnen treffen. Laat het zover niet komen.
Laat het Licht van Gods Goedheid door uw ziel stralen en geef, dat in alle harten de liefde wordt wakker geschud voor zijn medemens.
Weet en begrijp toch, dat Ik niet gekomen ben om de mens angst aan te jagen, maar om getuigenis te brengen van de Liefde, die uitstraalt van de Vader naar de Zoon en door het Licht van de Heilige Geest zo neerkomt op al Mijn kinderen.
Nu wil Ik allen danken voor de opkomst en de moed om hier allen tezamen neer te knielen om Mij te eren. Ook Mijn Priesterzoon ontvangt Mijn Liefdevolle Zegen door zich bereid te geven om hier Mijn Zoon de eer te geven, die Hem alleen toekomt.
Zeg nu, dat allen knielen, dan zal Ik allen Zegenen met de Scheppende Almacht, Die Liefde heet, met de Zoon Die het Geloof brengt onder de mensen en door de Verwachting van het Licht van de Heilige Geest, drie Personen in aan Wezen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief