2 maart 1979 – 01.30

Hoevelen van Mijn kinderen leven tegenwoordig er maar op los, zonder nog aan God te denken.
Het scheppende wat de Vader gegeven heeft en steeds nog geeft is een gewone zaak bij de meesten geworden.
Nooit werd de klacht van Mijn Zoon Jezus zo veelvuldig gehoord en uitgesproken als in deze dagen.
Weet, dat Hij van ieder van u houdt. Onze Harten blijven kloppen en roepen van liefde tot u allen en toch ontvangen Wij weinig wederliefde ervoor terug.
Men brengt Ons veelal belediging, spot en zonde toe.
Als men nadacht hoeveel Wij van elk mens houden. Want het meest pijnlijke is nog de liefderijkste vrucht, die Wij met een bijzondere zorg willen helpen, omdat zij het behoeftigste schepsel is, dat redding nodig heeft.
Laat de voortwoekerende doorn wegnemen, die het Hart van Mijn Zoon voortdurend tot Bloedens toe pijnigt. Zijn Hart is de Grootste Warmtebron, Die immer Liefheeft, maar Dat het meest geleden heeft. Het is het meest Gevoelige Hart voor liefde en eerbetoon.
Weet, dat Het Mijn Zoon was Die de redding van de wereld schonk door Zijn Lijden, Die Zich omwille van de mens van alles heeft laten onthechten van alles wat Hem dierbaar was, omdat Hij hield van alles wat Hij geschapen had.
Ge zult de ware zuiverheid bezitten als ge zelf in staat bent lief te hebben.
Weet als ge het moeilijk hebt, dat Ik er ben om u voor uit te lopen, om u de weg te wijzen waarheen, om u allen te brengen naar de Wil van de Vader, waaruit de Liefde ontstaan is.
Gij zoekt het Paradijs op aarde. Dit is te vinden in het Licht van de Heilige Drieeenheid via Mijn Zoon door Mij.
Zet u tenvolle in om te zoeken wat gij verloren waart en het verlangen waar gij op wacht is de Hemel.
Wanneer ge Mijn woorden ter harte neemt, wanneer ge de zoete drang van liefde opzuigt, zult ge uitgroeien tot ware kinderen van God, tot uitdragers van het Koninkrijk.
Laat Ons dan niet meer tevergeefs roepen en kloppen, maar leg uw oor te luisteren hoe ge deze opdracht verwezenlijken kunt.
Na de geboorte van elk schepsel heeft God de Vader hem de kans gegeven om het rechtvaardig loon te erven. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan, doe wat de Heer u ingeeft en zie niet om of er een andere uitgang is, want dan is er geen redding meer mogelijk.
Uw hechtingen aan het aardse zijn de grote hinderpaal, die u beletten aan Mij toe te behoren.
De tijd van twijfel en onzekerheid moet voorbij zijn, nu gij aangegrepen wordt door onophoudelijke rampen.
Zij, die luisteren willen, zal Ik Zegenen door de Glorie van de Vader, de Zoon en de H.Geest.
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief