16 februari 1979 – 23.50

Waarom juist vandaag je lijden dubbel zwaar is geweest, kwam, om je geheel te offeren, opdat de regering de wet van de Schepper niet zou overtreden en toch, alhoewel gij je pijn ook daarvoor gegeven hebt, toch wil de mens niet luisteren.
Abortus blijft moord al vanaf het begin-stadium.
Het is en blijven moordenaars en het blijft niet bij deze ene grove doodzonde, want wanneer ze geen berouw tonen en toch als christenen willen doorgaan door Mijn Zoon te willen ontvangen onder het nuttigen van Zijn Lichaam, doen ze een zonde van heiligschennis.
Mijn Priesterzoon Mgr. Gijsen is een man, die durft op te komen voor de Wet van de Schepper Jezus Christus en voor die van een hulpeloos wezentje, dat ontstaan is doordat twee mensen elkander liefhadden.
Kan men dit nog liefde noemen, wanneer men met de linkerhand streelt en de rechter het doden beveelt?
Niemand mag een menselijk lichaam vernietigen of voortijdig doen afbreken.
Ziet gij nu Mijn kinderen hoe God de Vader de mens waarschuwt door de rampen, die op dit ogenblik overal plaatsvinden?
Niemand kan dit tegenhouden dan alleen de Schepper.
God zal nog meer straffen als men niet luistert.
Blijf kinderen onafgebroken bidden.
Mijn Woorden zijn ernst en bittere Waarheid!

Aanmelden voor de nieuwsbrief