8 maart 1979 – 07.00

Mijn kind, spoedig zal de tijd aanbreken, dat de geestelijkheid u zal dwarsbomen en voor valsiteit zal beschuldigen.
Doch vertrouw op Mijn Zoon, Zijn Heilige Wil zal geschieden.
Blijf bidden Mijn kinderen, want zo jaagt ge de duivel op de vlucht. Daar, waar gebeden wordt, is het de duivel onmogelijk onheil te zaaien of zich staande te houden.
Wanneer men niet luistert naar Mijn Stem, die steeds weer over de liefde spreekt, zal je droefheid groter zijn dan ge begrijpen kunt.
God zal Zijn Plannen nooit meer herroepen, doch de a.s. nieuwe ramp kan Hij wel doen minderen, als ge luistert naar het vermanende Woord.
Aan degenen, die Mij trouw blijven, zal meer lijden worden opgelegd, doch zijn verdiensten zullen prijzenswaardig zijn.
Iedere mens moet zijn leven schikken naar de Tien Geboden.
Er is vastberadenheid nodig, maar dat kost strijd en offer en daarom kiest men liever de laksheid. Mening keer heb Ik er de nadruk op gelegd, dat allen beproefd worden om hun trouw te peilen.
Tracht niet uw gevallen broeder te ontvluchten, maar probeer hem terug te brengen op de juiste weg door uw voorbeeld en innig gebed.
De strijd woedt nu op zijn hoogst, maar weet, dat God de Vader Barmhartig is, als ge Zijn Hulp vraagt. Dat is ook de bedoeling van Hem, want dan zult ge het licht verkrijgen.
Wanneer men niet geluisterd heeft, kan men de tranen wel weglaten, want het is dan niet nodig deze te laten vloeien, want ook zij kregen alle kansen om de weg te vinden naar het Koninkrijk. Niet aan ziel behoeft verloren te gaan, als hij de machten der Hemelen beweegt om te helpen.
Komt allen tot Mij, Mijn kinderen, zie hoe Ik je liefheb, meer dan je vermoeden kunt. Want zoals een adelaar zijn jongen op zijn vleugelen voortbeweegt, zo zal de Vader Zijn kinderen op handen dragen!
Er is niets op de wereld, wat de Vader niet zal beproeven om te redden.
Keer je daarom niet af en wees niet doof aan Ons Verzoek. Wees niet blind voor uw Schepper, maar sluit wel je ogen voor de wereld, want deze is het, die Mijn Zoon heeft gedood.
Ik zal u bedekken met de Mantel der Liefde, laat Mij dan ook niet tevergeefs roepen, maar open je oren, die gegeven zijn om te luisteren naar het Woord Gods.
Dit zeg Ik u met vreugde in Mijn Hart, want door uw vele beproevingen zult ge worden binnengeleid door de Deur des Hemels!
De dood bestaat niet, want het leven duurt eeuwig.

Aanmelden voor de nieuwsbrief