9 maart 1979 – 20.15

Dag, Mijn kind, jouw offers zijn nodig voor de redding van de priesters, want zij moeten de vertegenwoordigers zijn van Mijn Zoon. De man van het verderf zal zich er steeds meer op toe gaan leggen om hen te strikken, om op verkeerde gedachten te...

Lees verder
19 maart 1979 – 03.00 Feestdag H.Jozef

Mijn kinderkens wordt wakker, ontwaakt en zet uw morgentaak om in gebed. Wacht niet tot de dag zijn einde nadert, om dan het laatste restje wat zich nog afscheidt van de volgende morgen een klein gebedje te prevelen. Dan loopt de duivel rond als...

Lees verder
20 maart 1979 – 20.30

Nu wij in de maand zijn, toegewijd aan de H.Jozef, zal hij, wanneer men in nood zich tot hem wendt, ons van zijn Liefde blijk geven. Hij was op aarde de man met een zeer opvallende karaktertrek van goedheid en zachtzinnigheid. Als men lang moet...

Lees verder
6 mei 1979 – 00.01

Elisabeth, het is nu middernacht en kom je even groeten. Je zult begrepen hebben, dat je Hemelse Moeder niet op elk verzoek zomaar even naar de aarde komt. In de toekomst zult ge vaker meemaken, dat dit geluk niet zomaar telkens gegeven wordt. En...

Lees verder
7 mei 1979 – 05.40

Nu ben Ik er, Die je wakker houd. Maar ge weet waar het voor nodig is. Ja, het woord zegt het al: “Er zijn noden in de wereld”, vandaar, dat Ik het simpele woord nodig gebruik wat alles omvat! Een beter woord voor nodig is een...

Lees verder
13 mei 1979 – 01.45 Moederdag

Het is vandaag een feestdag voor alle moeders en elke vrouw, die deze titel met ere verdient, wordt met cadeaux gelukkig gemaakt. Zouden Mijn kinderen ook aan Mij denken? Zouden zij er zich van bewust zijn, dat ook Ik vandaag op een cadeautje...

Lees verder
20 mei 1979 – 01.00

Word wakker, Ik kom je gezelschap houden! Onze Heer Jezus Christus laat Zijn Stem op verschillende wijzen horen. Hij spreekt tot elkeen door Zijn Geboden, door Zijn Raadgevingen, door kwellingen en voorvallen hier op de aarde, maar nog meer door...

Lees verder
21 mei 1979 – 16.00

Mijn kinderen, luister naar de stem van de H.Vader de Paus, die nu Opperherder is van de Kerk van Christus! Wanneer uw parochieherder anders mocht voorschrijven of voorhouden dan het woord van deze H.Vader, luister dan niet, maar doe wat Ik u...

Lees verder
26 mei 1979 – 00.05

Kinderen, luister naar wat uw Hemelse Moeder u te zeggen heeft. De nacht der beproeving zal over u allen neerkomen, maar de nachten zullen heldere dagen zijn, wanneer Jezus Mijn Zoon met u allen is! Roep dikwijls de woorden van de Emmausgangers...

Lees verder
28 mei 1979 – 00.30

Vanaf vandaag mag geen enkele nieuwe vraag worden aangenomen. Kunnen Mijn kinderen niet bidden zonder het op papier te zetten? Leg al je noden bij Mijn Beeltenis of ge het thuis doet of in het Genade-oord, weet, dat Ik je overal zal horen. Denk...

Lees verder
31 mei 1979 – 02.30

Mijn trouwe gebedskinderen, hoor Mijn geroep tot u en het smeken van Mijn dorstig Hart! Luister naar Mijn Woord vol van Liefde! Volg de ingeving Mijner Genade, want zie, Ik ben de Middelares van Mijn zoon tot de mens! Tracht de rust uwer ziel te...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief