Maria heeft ons een aantal gebeden gegeven.

Door deze te bidden krijgen wij bijzondere genaden voor de bescherming van het ongeboren leven, de zielen in het vagevuur, priesterroepingen, het heil van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus. Deze gebeden helpen ons ook bij onze persoonlijke spirituele groei en onze heiliging, die van groot belang zijn om het kwaad in de wereld een halt toe te roepen en nog velen de goede weg te kunnen laten vinden in deze tijd, zo kort voor Zijn wederkomst.

Rozenkrans

Het belang van het regelmatig bidden (dagelijks indien mogelijk) van de rozenkrans is door Maria veelvuldig aangegeven. U treft onder de eerste link de rozenhoedjes op video aan en door Elisabeth voorgebeden.
Op 31.3.85 sprak Maria: “Mocht verstrooidheid u overvallen, zodat gij gedachtenloos bidt, schaf u dan deze gebeden aan die op een band staan ingesproken en het zal u veel gemakkelijker vallen.” U kunt hieronder een geheim van de rozenkrans aanklikken om mee te bidden.

Het gebed van de toewijding tot Maria is hier eveneens weergegeven. Alhoewel dit niet door Maria is gegeven in de boodschappen heeft het steeds een zeer belangrijke plaats ingenomen in de gebeden van de gebedsdiensten in Maria’s Hofke. De Heilge Grignion de Montfort heeft ons in het Gouden Boek deze toewijding in het bijzonder aanbevolen.

Gebed voor het ongeboren leven

26 juli 1986 Lieve Moeder Maria, U kent mijn ziele­nood wat géén verzachting ver­dient. Verhoor echter mijn sme­ken, want mijn binnenste blijf­t, om hetgeen ik mijn onge­boren kind heb aange­daan, knagen. Elke dag, neen iedere seconde word ik er...

Lees verder
Gebed tot Maria Turris Davidica

14 februari 1981 H.Maagd Maria, Koningin des Hemels en toevlucht der zondaars; wij komen bij U maar hebben niets aan te bieden dan alleen een arm en zondig mensenhart. Doch neem het aan Lieve Moeder om het door Uw Heilige Handen te kneden en om...

Lees verder
Gebed als dankzegging na de Heilige Communie

29augustus 1987 Heer, Gij hebt mij de heerlijkste Gaven geschonken en aan het vrije gebruik daarvan de verplichting verbonden, U er dankbaar voor te zijn. Vóór alles verlangt Gij het offer van mijzelven. Ik kan U dit weigeren, maar deze weigering...

Lees verder
Gebed als voorbereiding op de Heilige Communie

13 september 1987 O Jezus, ik ben een onvruchtbare aarde, die zonder Uw Zegen niets kan volbrengen. Is er al iets goed in mij, Gij zijt het, Die het bewerkt; verricht ik enig goed, Gij wekt den wil daartoe in mij op. Gij voorkomt voor mij...

Lees verder
Gebed over de Wederkomst van Jezus Christus

26 juli 1979 Lieve Moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de Wederkomst van Uw Zoon. Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment. Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal...

Lees verder
Gebed voor de zielen in het vagevuur

11 januari 1979 God de Vader, Gij Die de Almachtige Grootheid bezit, wij smeken U, redt de meest verlaten zielen, die nog zover van U verwijderd zijn. Help hen door onze gebeden om hen dichter te brengen naar het geluk, dat Eeuwige Glorie heet...

Lees verder
Gebed tot het Heilig Aanschijn

8 december 1977 Eeuwige Vader, ontvang als verzoeningsoffer voor de noodwendigheden der H.Kerk en tot uitboeting der zonden van het mensdom, het Allerdierbaarste Bloed en het Water gevloeid uit de Wonden van het Goddelijk Hart van Jezus en wees...

Lees verder
Gebed tot de H.Jozef

13 juni 1979 H.Jozef, Machtige Voorspreker bij God de Vader, omdat Gij Zijn Zoon hebt opgevoed en met een Vaderliefde omringd hebt, kunt Gij veel verkrijgen van de Heilige Drieëne God. Gij hebt Hem geliefkoosd alsof het Uw Bloedeigen Kind was...

Lees verder
Gebed ter bevordering van de liefde tot Jezus

2 juni 1983 O Jezus, ontsteek in mij het vuur Uwer liefde, opdat ik, door dat vuur ontvlamd, U voor de mensen belijde door mijn woorden en door mijn handelingen. Moge dat heilig vuur mijne werken reinigen, mijn hart vervullen en mij met een...

Lees verder
8e dag: gebed voor het ongeboren leven

Goede Vader, omwille van de marteldood van vele jeugdige slachtoffertjes, die om de Geboorte van Uw Lieve Zoon op bevel van Herodes werden gedood, komen wij Uw Bescherming afsmeken over de miljoenen ongeboren levens, die door veelvoudige...

Lees verder
7e dag: gebed over de Wederkomst van Jezus Christus

Lieve Moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de Wederkomst van Uw Zoon. Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment. Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal betreden...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief