Gebed over de Wederkomst van Jezus Christus


26 juli 1979
Lieve Moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de Wederkomst van Uw Zoon.
Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment. Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal betreden.
Maak, dat onze ziel, wanneer Uw Lieve Zoon wederkeert, zich in die staat bevindt om Hem op waardige wijze te kunnen ontvangen.
Geef, dat wij ons hart kunnen aanbieden als een wieg voor Hem, Die ons bemind heeft vanaf het moment vóór ons bestaan.
Zorg, dat wij Hem op passende wijze zullen ontvangen, want Heilig is Zijn Naam.
O Maria, Moeder van de Verlosser en ook onze Moeder, bid voor ons.

Aanmelden voor de nieuwsbrief