8e dag: gebed voor het ongeboren leven

Goede Vader, omwille van de marteldood van vele jeugdige slachtoffertjes, die om de Geboorte van Uw Lieve Zoon op bevel van Herodes werden gedood, komen wij Uw Bescherming afsmeken over de miljoenen ongeboren levens, die door veelvoudige Herodessen op wrede wijze in de nu nog geborgen moederschoot gedood worden.
Laat niet toe, Oneindige Barmhartige God, dat de ouders van deze allerkleinsten door boze geesten worden gedreven om hun kind op beestachtige wijze te laten omkomen.
Schenk hen de Genade, dat zij nog bijtijds tot bezinning komen om in zulk een gezegende staat hun kind, alhoewel gewenst of niet, daadwerkelijk hulp te bieden, doch ook te mogen ontvangen, wanneer zij uit bittere noodzaak wellicht gedreven worden om tot zulk een laffe daad over te gaan.
Gij hebt aan Mozes de Tien Geboden ter hand gesteld waarop ook het vijfde Gebod geschreven staat: “Gij zult niet doden!”
Kunt Gij dan nu straffeloos toestaan, dat men de allerzwaksten, die weerlozer zijn dan welk ander schepsel, zonder meer op beestachtige wijze vermoordt?
Gij alleen toch Heer, beschikt over leven en dood.
Laat daarom geen enkele mens de vrije wil behouden, dat zij, op welke wrede manier dan ook, een einde zullen maken aan het leven van deze kleine onschuldigen.
Dit vragen wij U van ganser harte, opdat hun jammerlijk geschrei niet langer meer over ons Nederland kome.
Red hen Heer, voordat hun moordenaars voor eeuwig de verdoemenis ingaan!
Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief