9e dag: gebed ter ere van O.L.Vrouw van het Allerheiligste Sacrament

God de Vader, Almachtige Eeuwige God, Die de schoot van de H.Maagd Maria tot levend Tabernakel hebt voorbereid aan Uw Zoon Jezus, wij smeken U, laat ons hart voortdurend een levend Tabernakel zijn om Jezus op waardige wijze te kunnen ontvangen. Alhoewel wij steeds Uw overvloedige Genade mogen bekomen, zullen wij nooit kunnen beantwoorden aan de Reinheid en Liefde Die Uw Lieve Moeder eigen was.
Help ons daarom te leven om steeds Haar Voorbeeld en Deugden na te volgen. Geef, dat Maria steeds onze Bemiddelaarster moge zijn. O.L.Vrouw van het Allerheiligste Sacrament, maak van ons hart een waardige woonplaats van Jezus Uw Zoon.
Toren van David bid voor ons.

Aanmelden voor de nieuwsbrief