Gebed tot de H.Jozef


13 juni 1979

Vader Jozef

H.Jozef, Machtige Voorspreker bij God de Vader, omdat Gij Zijn Zoon hebt opgevoed en met een Vaderliefde omringd hebt, kunt Gij veel verkrijgen van de Heilige Drieëne God. Gij hebt Hem geliefkoosd alsof het Uw Bloedeigen Kind was.
Met recht, kunt Gij dan ook genoemd worden, Vader Jozef en daarom durven wij ook met het volste vertrouwen tot U onze toevlucht te nemen.
Gij weet, dat wij niets vermogen zonder de toelating van Gods Wil. Daarom zoeken wij steun en troost bij U, omdat wij weten, dat U de Rechtvaardigheid boven alles stelt.
Gij wordt genoemd Voorzichtige Jozef, maar als wij bij U aankloppen om een gunst, zult Gij niet loslaten eer dat God de Vader Uw smeken verhoort! Wij weten ons verzekerd, dat wij veilig zijn in Uw handen. Vader Jozef, bescherm en geleid ons, tot wij eens de Veilige Haven mogen bereiken, die Gij verworven hebt door Uw Goddelijke deugden.
Dit vragen wij U in Naam van Maria en Uw Goddelijke Zoon.
Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief