Maria heeft ons een aantal gebeden gegeven.

Door deze te bidden krijgen wij bijzondere genaden voor de bescherming van het ongeboren leven, de zielen in het vagevuur, priesterroepingen, het heil van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus. Deze gebeden helpen ons ook bij onze persoonlijke spirituele groei en onze heiliging, die van groot belang zijn om het kwaad in de wereld een halt toe te roepen en nog velen de goede weg te kunnen laten vinden in deze tijd, zo kort voor Zijn wederkomst.

Rozenkrans

Het belang van het regelmatig bidden (dagelijks indien mogelijk) van de rozenkrans is door Maria veelvuldig aangegeven. U treft onder de eerste link de rozenhoedjes op video aan en door Elisabeth voorgebeden.
Op 31.3.85 sprak Maria: “Mocht verstrooidheid u overvallen, zodat gij gedachtenloos bidt, schaf u dan deze gebeden aan die op een band staan ingesproken en het zal u veel gemakkelijker vallen.” U kunt hieronder een geheim van de rozenkrans aanklikken om mee te bidden.

Het gebed van de toewijding tot Maria is hier eveneens weergegeven. Alhoewel dit niet door Maria is gegeven in de boodschappen heeft het steeds een zeer belangrijke plaats ingenomen in de gebeden van de gebedsdiensten in Maria’s Hofke. De Heilge Grignion de Montfort heeft ons in het Gouden Boek deze toewijding in het bijzonder aanbevolen.

18 december 1979

…Ik vond Genade bij God, doch niet alleen voor Mijzelve, maar voor elk mensenkind in het bijzonder. Geen enkele Heilige heeft die Genade kunnen ontvangen, want de Vader plaatste in Mij de Oorsprong Aller Genade. God de Vader, van Wie alle...

Lees verder
8 december 1979

…Als gij zuiver van gedachten bent, voorzichtig in uw woorden, krachtdadig in al uw handelingen, medelijdend met het lot van uw evennaaste en ijverig in het gebed. Als gij waakt hoeft gij niets te vrezen! Martha stelde zich alleen tevreden...

Lees verder
11 oktober 1979

…Probeer u aan te leren om bij alles te kunnen zeggen: “Heer, indien het U behaagt, dat het dan aldus geschiede en zo dit strekt tot Uwe eer, dat het dan geschiede in Uw Heilige Naam” Het is dikwijls moeilijk om de waarheid te...

Lees verder
12 september 1979

Mijn kinderen, toen gij uw hart had klaargemaakt om Jezus, Mijn Zoon, te ontvangen, was Ik reeds hier aanwezig! Op hetzelfde ogenblik, dat Hij hier Zijn intrede deed, was Ik ook bij Hem. Want zoals Ik reeds meermalen gezegd heb, zal Ik Mij steeds...

Lees verder
29 augustus 1979

…Wanneer ge fout bent geweest en ge bent er ten volle bewust van, zeg dan de woorden na van de verloren zoon: Vader, hier ben ik, want ik heb gezondigd tegen de Hemel en tegen u, ik verdien zelfs niet nog uw kind genoemd te worden! Wees...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief