Gebed ter bevordering van de liefde tot Jezus

2 juni 1983

O Jezus, ontsteek in mij het vuur Uwer liefde, opdat ik, door dat vuur ontvlamd, U voor de mensen belijde door mijn woorden en door mijn handelingen.
Moge dat heilig vuur mijne werken reinigen, mijn hart vervullen en mij met een blakende ijver bezielen in al mijn doen en laten !
Laat niet toe, dat ik den liefdeband, die mij met U verbindt, ooit verbreke.
Maak mij steeds oplettender op de Zuchten van Uw Hart, opdat ik alles aanwende om de kennis van U en de liefde tot U op aarde te bevorderen.
Deo Gratias.

Aanmelden voor de nieuwsbrief