Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

30 augustus 1987 – 14.00

Kinderen, wederom is Uw aller Moeder weer in uw midden. Wellicht zult u Mijn Woorden niet altijd gaan ontvangen, omdat u ook voor deze plaats de ontrading zal horen, haar nog aan te doen. Ontelbare keren hebben de meesten van u al reeds jaren...

Lees verder
7 oktober 1987 – 07.00

Kinderen geef aan de Roepstem des Heren gehoor. Onder alle genade van God is er ene, die men voorkomende Genade noemt. Voor den zondaar is zij de verlichting over den staat van zijn geweten : de wroeging; voor de Godvrezende ziel is Zij een meer...

Lees verder
11 oktober 1987 – 14.00

Mijn geliefden, meerdere malen moet Ik de Mijn eens uitgesproken Woorden weer herhalen, daar men vaak vergeet om na te komen waarom Ik u gevraagd heb. Weet, dat Jezus Christus in Het Allerheiligste Sacrament Zich steeds meer bedient van Deze...

Lees verder
22 oktober 1987 – 14.40

Het is voor Mij een grote vreugde als Ik weer nieuw georganiseerde bedevaarten met vele kinderen hier ontmoeten mag. “Mijn Geliefden “! Als u hier bent of elders verblijft en vragen naar Mij richt, dan wel uw hart in stilzwijgen is...

Lees verder
25 oktober 1987 – 14.00

Kinderen, velen van u begrijpen niet altijd meer de Woorden die Ik laat neerschrijven. Waarom denkt u zou Uw Moeder dit doen ? Om de onderzoekers te laten voelen en ontdekken, dat deze Woorden een gewoon mens niet uit zichzelf kan bedenken. Laat...

Lees verder
29 oktober 1987 – 14.00

Kinderen hebt elkander lief en geef, om vrede te laten opbloeien, die ruimte, waar de haat eensgezindheid ontnomen heeft. Zeg nimmer: “ik heb U lief Heer !”, als ge liefdeloos zijt voor de mensen om u heen. Gij moet de pijn en de...

Lees verder
15 januari 1987 – 13.55

Mijn geliefden, hoor naar Uw Moeder ! Vandaag wil Ik u allen met een grote liefde uit geheel Mijn Hart begroeten en datgene toewensen, wat gij allen zo vurig verlangt om het door Mijn voorspraak bij God de Vader te verkrijgen. Alles trotseerden...

Lees verder
25 januari 1987 – 14.00

Kinderen, ook vandaag wil Ik Mij wederom tot allen richten. Ik neem aan, dat velen onder u aan de internationale bidweek bijzondere aandacht hebben geschonken. Alhoewel er in vele kerken niet of weinig gesproken, noch gebeden wordt voor deze...

Lees verder
2 februari 1987 – 14.40

Kinderen, het is een troost voor Mij om bij jullie te zijn ! Uw komst naar deze stille bedeplaats wordt beloond met een tegenbezoek van Uw aller Moeder. Ik heb uw smeken gehoord. Dit heb Ik u te zeggen : “Open uw hart met alle eenvoud voor...

Lees verder
8 februari 1987 – 14.05

Prijst God, de Almachtige Vader, Die Mij wederom vergunde de aarde te betreden om Mijn kinderen te begroeten en opnieuw Onze Boodschap te brengen. Deze bedetocht is voor velen een feestdag, daar zij tesamen voor de 60ste maal door het land...

Lees verder
22 februari 1987 – 14.15

Geliefde kinderkens ! Ik voel Mij gelukkig, daar de Hemelse Vader Mij wederom Zijn toestemming gaf om naar Mijn Hofke te gaan. Uw vurige ijver heeft u doen besluiten om deze tocht te maken voor de 60ste keer, om vanuit en door het Brabantse land...

Lees verder
19 maart 1987 – 14.15

Kinderen, Uw Hemelse Moeder heeft wederom deze Plaats verkozen om allen, die Zij liefheeft, toe te spreken. Vandaag is het de feestdag van Vader Jozef, een zeer Wijs en Rechtvaardig Man. Als Hij nu kon plaatsnemen op de stoel van de aardse...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief