22 januari 1984 – 14.30

Kinderen zetten zich dagen tevoren reeds in beweging als er een bijzonder feest in aantocht is. Voor de een is het een heugelijke dag en voor de andere mens misschien een blijvende droeve herinnering. Een moeder vraagt meestal om er toch niet...

Lees verder
2 februari 1984 – 05.00

Mijn kinderen bij velen onder u rijst steeds de vraag : Waarom komt Maria zo vaak en wel in de nacht ? Deze denkbeelden houden twee vragen in, welke bij menig mens moeilijk te aanvaarden zal blijven. Het roept steeds meer vragen op en deze...

Lees verder
11 februari 1984 – 09.30

Elisabeth, alle angst en zorgen zullen op dit ogenblik verdwijnen, want niets is schoner in het leven dan verbonden te mogen zijn met de Hemel. Wees niet moedeloos als zij, die geen hoop meer hebben, maar richt uw vertrouwen op God. Tot al...

Lees verder
26 februari 1984 – 14.42

Wederom ben Ik hier om bij Mijn biddende kinderen te zijn. Ik ben echter niet gekomen om alleen degenen toe te spreken die van dichtbij, ja zelfs van heel veraf deze plaats hebben opgezocht. Ook niet voor hen alleen, die een jubileum of een of...

Lees verder
18 maart 1984 – 14.30

Wanneer Mijn kinderen in pelgrimstocht zich naar de plaats begeven welke bedevaartsoord genoemd mag worden, verwachten zij, dat er een Hemels bezoek zal plaats hebben en terecht. Het wordt zo gauw een sleur als de een tegen die ander aankijkt...

Lees verder
19 maart 1984 – 15.00

Mijn kinderen tobt u niet af in angstig navorsen over het meer of minder gevoelige uwer droefheid na het hervallen in sommige fouten en zet de twijfelingen omtrent het nut uwer goede daden terzijde. Ontwaart gij inwendige tegenstand of...

Lees verder
25 maart 1984 – 04.30

Ook vandaag Mijn kinderen breng Ik u reeds bij het ochtendgloren een groetenis, gepaard gaande met een Boodschap, evenals ook Gabriel, de Boodschapper Gods, Mij de zegenrijke woorden toesprak. En zoals Uw Hemelmoeder steeds weer herhalend...

Lees verder
8 december 1984 – 00.30

GEBED Heer wij wenden ons weer vol vertrouwen tot U, want Gij alleen bezit die Almacht welke niemand ooit kan en zal overtreffen. Velen van Uw Schepselen zitten helaas reeds gevangen Heer in de strikken van de duivel welke hij over Uw volk heeft...

Lees verder
8 september 1984 – 00.45

Gegroet gij Mijn kinderen, die Mij erkent als Moeder van Gods Zoon en van allen ! In het vooruitzicht zag Ik reeds, dat velen op deze dag Mij huldigden met bloemen en kaarsen. Het allervoornaamste blijft echter wel het Rozenkransgebed, wat Ik van...

Lees verder
1 juli 1984 – 14.15

Mijn kinderen, zie op naar het kruis en aanschouw met mededogen de wrede dood, die Jezus voor u moest ondergaan. Ziet naar Zijn Bloed wat over Zijn Heilig Lichaam stroomt. Hij wordt geheel uitgeperst, want niets mag als mens nog aan Hem...

Lees verder
10 juli 1984 – 18.00 Xhoffraix – Belgie

Het is niet nodig grote dingen te doen om het leven geslaagd te maken. Zoekt daarom de weg naar het kleine, want als ge probeert om radicaal naar het grote te grijpen zult ge ervaren, dat ge maar een zwak hulpeloos schepsel zijt. Jezus ging rond...

Lees verder
11 juli 1984 – 11.30 Xhoffraix Belgie

Opnieuw stond de Vader Mij toe iemand van dienst te zijn door Mijn bezoeking. Weet echter wel dat het niet alleen een behoeftig hart was om Zijn Geliefde te ontmoeten, maar dat het veelal de liefde is die naar de deugd van nederige saamhorigheid...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief