22 juli 1984 – 14.30

Opnieuw heb Ik de weg gekozen, die Mij steeds dierbaarder wordt, omdat het aantal van Mijn kinderen steeds vermeerdert om naar Mij te luisteren. Wanneer Ik een Boodschap geef is zij niet alleen bedoeld voor hen die aanwezig zijn of vertoeven op...

Lees verder
15 juni 1984 – 09.30

Mijn volk, Mijn volk, wat heb Ik u misdaan ? Het bloed van uw kinderen roept naar Mij om wraak. Dit zouden vandaag de woorden kunnen zijn van Mijn Zoon, Uwen Broeder. Dagelijks probeert gij door uw gebeden en uw goede werken de abortus provocatus...

Lees verder
29 april 1984 – 15.30

Kinderen, hoor naar Uw Moeder ! De vreugde begint op het ogenblik dat U afstand doet met het zoeken naar eigen geluk en geneigd bent het te delen met anderen; zowel in vreugdevolle dagen als droevige tijden. Dring meer en meer door in de...

Lees verder
22 april 1984 – 00.20 Pasen

Veel heb Ik U nog te zeggen Mijn kinderen, doch niet allen zullen Mijn Woorden begrijpen en nog veel minder geloven. Jezus de Verlosser der mensen wilde niet het einde van Uw leven afwachten om Zich aan U te openbaren. Hij geeft Zich aan U, opdat...

Lees verder
20 april 1984 – 15.20 Goede Vrijdag

Mijn kinderen, omdat Ik tot U spreek, heeft de droefheid die Uw hart vervult om het Lijden van Jezus, zich verenigd met blijdschap. Want Uwen Verlosser is den Gekruisigde, Die U redden wil voor den eeuwigdurende ondergang. Waarom er echter zo...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief