25 maart 1984 – 04.30

Ook vandaag Mijn kinderen breng Ik u reeds bij het ochtendgloren een groetenis, gepaard gaande met een Boodschap, evenals ook Gabriel, de Boodschapper Gods, Mij de zegenrijke woorden toesprak.
En zoals Uw Hemelmoeder steeds weer herhalend dezelfde vragen stelt, hetzij een opbeurend woord of een waarschuwing geeft, zo ook bidt Mijn volk steeds weer hetzelfde Onze Vader en Weesgegroet, wat Jezus Christus u geleerd heeft en op wat de Engel Mij uit naam van God de Vader heeft voorgehouden, Ik Mijn fiat heb gegeven.
Ook vandaag stel Ik u een vraag. En u kennende, zult gij, door medelijden wellicht bewogen, Mij uw jawoord geven.
Gij zult doen wat u gevraagd wordt. Gij zult zelfs vol vuur zijn, om voor Uw Moeder op te komen, omdat gij Haar bede hebt gehoord. Haar smekend verzoek treft onmiddelijk uw hart na het lezen Mijner Woorden.
Enkele uren, misschien wel dagen of weken zult gij beantwoorden aan Mijn oproep. Dan meldt zich het nieuwe jaargetijde en het mooie van het leven prikkelt uw geest en leidt u daarheen waar geluk voor u schijnt open te bloeien. De natuur maakt alles nieuw, maar Mijn Woorden worden oud en brengen haar in een vergeten eenzame ruimte van een dubbele muur en …..misschien verborgen voor altijd. Vandaar, dat Uw Moeder zo dikwijls dezelfde vragen en waarschuwingen naar voren haalt om uw geheugen weer op te frissen, daar het noodzaak is, dat gij luisteren zult.
Op talrijke plaatsen heb Ik Mijn kinderen aanbevolen om de Rozenkrans te bidden. Blijft dit doen, maar ook de gebeden, afwisselend met eerbied bidden, die Ik u eertijds gegeven heb.
Voor velen wordt het Rozenhoedje een sleur of het wordt snel en onverstaanbaar om maar te zwijgen over gedachtenloosheid, weergegeven.
Als iemand bidt zonder na te denken wat hij zegt, is het ook onverstaanbaar voor de Heer. “Bidt voor ons zondaars !”, deze bede richt men aan de Vader, maar lijkt niet door allen oprecht bedoeld om schuld te bekennen, dat men verkeerd gehandeld heeft.
Het is vandaag een feestdag van Uw aller Moeder.
Laat deze feestdag vreugdevol zijn voor Haar, Die u toespreekt en neem de uitgesproken Woorden ter harte. Dan biedt ge Haar de Ruiker aan, die nimmer zal verdorren.
Denk na over deze Boodschap, zodat het ook voor u een zegenrijk Pasen mag zijn.
Wees vanuit een Moederhart, Dat plaats maakt voor al Haar kinderen, gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief