25 maart 1980 – 03.00 Feest O.L.Vrouw Boodschap

Mijn dochter hier zijn Pater Pio en je Hemelse Moeder. Je hebt de ganse nacht gewaakt, omdat het gewoonlijk dezelfde tijd is, dat We hier Ons Bezoek brengen. Ge hebt er goed aan gedaan om alles klaar te leggen. Alles wat gereed ligt zal dan ook...

Lees verder
11 mei 1980 – 08.15 Moederdag.

Wat gij niet vermoedde Mijn kind zal jou nu overkomen. Gij zult Mij straks aanschouwen in het groene gewaad, de kleur van de hoop, die Mij het vertrouwen van Mijn kinderen uitbeeldt. Bij de meesten van Onze kinderen is het vandaag een feestelijk...

Lees verder
25 mei 1980 – 0.30 Hoogfeest van Pinksteren.

Mijn getrouwe kinderen! Toen Onze Zoon Jezus de aarde verlaten had door Zijn Hemelvaart, werd op het eerste Pinksterfeest het Verlossingswerk bekrachtigd en bezegeld. Ge had verwacht, dat Ik Mij in het wit zou vertonen, doch zoals ge ziet koos Ik...

Lees verder
31 mei 1980 – 06.30 Sacramentsdag.

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum het volgende gebed gegeven voor goede Priesters : O Jezus, Eeuwige Hogepriester, aanvaard onze gebeden, die wij richten tot de Troon van de Allerhoogste, Driewerf Heilige God! Gij kent immers het...

Lees verder
2 augustus 1980 – 06.45 Maria Hemelvaart.

Mijn dochter, gij hoorde het ruisen van een windvlaag. Dit was het teken, dat je Moeder wederom een Bezoek brengt. Nu echter hoort ge nog Mijn Stem, doch nog een spanne tijds en gij zult Mij kunnen aanschouwen. Mijn Kleed schittert als...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief