28 december 1980 – 17.00 Over het abortus debat.

Bidt Mijn kinderen veel voor het abortus-debat, opdat straks door uw bidden de mensen moeten aannemen, dat gebed altijd een redmiddel is. Veel wordt steeds van u verwacht Mijn kinderen, maar ook op uw Heer wordt menigmaal een beroep gedaan via...

Lees verder
18 december 1980 – 0.45 Feest Maria Verwachting.

Mijn kinderen, hebt gij aan Mijn verwachting voldaan om veel te bidden, dat uw regering geen legalisatie toekent om onschuldige kinderen het leven te ontnemen? Kunt gij hier allen ja op antwoorden, dan moeten uw regeringsleiders het gruwelijk...

Lees verder
8 december 1980 – 03.00 Maria Onbelekt Ontvangen.

Wederom ben Ik van de Hemel afgedaald naar de aarde om Mijn kinderen toe te spreken. Jammer genoeg zijn er steeds weer kinderen, die Mijn Boodschappen niet willen verstaan, want, aldus deze mensen, Maria komt te vaak naar de aarde. En toch doet...

Lees verder
1 november 1980 – 07.15 Allerheiligen.

Opnieuw ben Ik gekomen om de mensen toe te spreken. Herhaaldelijk vraagt men nieuwe Boodschappen, nieuwe Woorden, andere zinnen! Doch hoe vaak heb Ik al gesproken? Van generatie tot generatie heb Ik getracht het geluk van het eeuwig Leven, de...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief