29 december 1980 – 16.00 uur- Over het abortus debat.

Bidt Mijn kinderen veel voor het abortus-debat, opdat straks door uw bidden de mensen moeten aannemen, dat gebed altijd een redmiddel is. Veel wordt steeds van u verwacht Mijn kinderen, maar ook op uw Heer wordt menigmaal een beroep gedaan via Mij, uw Moeder. Wanneer de nieuwe wet erdoor zou komen, vrees dan niet, want dan zal daarop de vergelding komen. Steeds zijn andere landen niet ontkomen aan de rampen en beproevingen. Ditmaal zal dan ook Nederland niet gespaard worden, tenzij uw regering anders zal bepalen door middel van het massaal gebed, dat spoedig verspreid zal worden onder Onze kinderen. Nu zal Ik u dan Zegenen met alle Lof van de Vader, de Zoon, Die uw Messias is en de H.Geest Die door de Menswording van Onze Zoon ertoe bijdroeg, dat gij verloste mensen werd.

Aanmelden voor de nieuwsbrief