31 augustus 1979 – 23.30

Heden is de feestdag van de Moeder van Jezus, de Middelares van alle Genade.
Ik mag bemiddelen bij de Vader en zeg Mijn Zoon na: uit Mijzelve doe Ik niets, doch de Vader Die in Mij is, bewerkt alles in Mij!
Zelfs geen enkel schepsel vermag iets zonder de Wil van de Vader, doch wanneer men zijn toevlucht neemt tot de Middelares van alle Genade, zal alles een volmaakter en gaaf karakter hebben.
Sinds de Instelling van het Allerheiligst Sacrament zijn de Engelen de trouwe Aanbidders van Hun Heer. Steeds hebben Zij Hem omgeven en Hem Hun eerbewijzing en liefde betoond. De Liefde is het zoete gewicht, dat Hen voor de deur van het Tabernakel vastgekluisterd houdt.
Jezus daalt in alle nederigheid het liefst in het levend tabernakel van een mensenkind. Naijverig op het bezit ervan, heeft Hij reeds eeuwen gesproken voor uwe geboorte: Mijn kind geef Mij je hart, want Hij wilde niet, dat er tussen het ontwaken van uw bewustzijn ( n.l. bij je geboorte ) en het schenken van uzelf enige tijd zou verlopen.
Zoekt gij naar de reden waarvan Jezus Christus een zo geringe gave zo hoog waardeert, dan is het, omdat Hij voor Wie aan Woord voldoende was Hemel en aarde te scheppen, al Zijn Bloed heeft vergoten om jouw liefde duurzaam te verzekeren.
Gij behoeft zich er dus niet om te verwonderen, dat Hij een zo duur gekocht goed nu ook wenst te behouden.
Gij zult ondervinden, dat aan ogenblik, in innige verbondenheid met Jezus doorgebracht, verkieslijker is boven een aantal jaren in genotzucht van verleiding van uw ziel.
Met aan enkel Woord riep Hij het Heelal uit het niet tevoorschijn en met het andere gebaar deed Hij in het Allerheiligst Sacrament de Hemel tot de aarde naderen.
Wanneer nu aan Woord uit Zijn Mond twee zo zeer van elkander verwijderde uitersten door Goddelijke Macht verenigde, mag het heten een bewijs van Zijn Allesvermogende Liefde.
Groet allen van Mij en door en met de Liefde van de Heilige Drieene God, Vader, Zoon en Heilige Geest ontvangt gij allen deze Genaderijke Zegen.
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief