Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

Abortus dooft het Licht in u. (22.01.79)

Houdt elkeen voor, dat abortus moord blijft. Weet lieve men­sen, wanneer gij gedood hebt, dat het Licht het vuur zal doven en de duisternis zal u overvallen. Waarom denkt ge, heeft de Vader gezegd: “Ga en vermenigvuldig u!” Dat was...

Lees verder
Nederland heeft het grootste aandeel in abortus.

Nederland heeft het grootste aandeel in abortus (06.08.79) God de Vader heeft Mij opnieuw gezonden om wederom gebed te vragen aan Mijn kinderen om de abortus te doen stoppen! Weet ge Mijn kinderen, dat Nederland het grootste aandeel in abortus...

Lees verder
Het volk komt opnieuw in opspraak (02.04.79)

Drie-en-dertig jaren lang heeft Hij het leven gekend, toen haalde men Hem van Mij weg om Hem te kruisigen en te doden. Ook nu komt het volk weer in opspraak, maar nu om hun eigen kind te doden, het ongeboren leven wat onmachtig is en geen verzet...

Lees verder
Het gevaar van geklaag en gemor. (16.06.79)

Versmaadt gij de zoetheid van het Hemelse Brood en bent gij op pad al het moderne na te jagen? Verheft uw geest zich niet tot God, maar zijt ge belust steeds het tijdelijke te bezitten, dan dient gij Hem niet in de geest der liefde. Deinst gij...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief