Het volk komt opnieuw in opspraak (02.04.79)

Drie-en-dertig jaren lang heeft Hij het leven gekend, toen haalde men Hem van Mij weg om Hem te kruisigen en te doden. Ook nu komt het volk weer in opspraak, maar nu om hun eigen kind te doden, het ongeboren leven wat onmachtig is en geen verzet kan leveren, het krijgt zelfs geen kans om zijn hulpge­schrei te laten horen buiten de moederschoot.

Men mag de vrijheid van een ander mens niet aantasten. Heeft men verwekt om te doden? Waarom hebt gij dat gedaan? De zwak­ste der schepselen durft gij aan, maar aan de Hand van het geschapene zult gij niet ontkomen!

Weet, dat uw straffen groot zullen zijn, gij die hebt meege­holpen dit prille bestaan uit te moorden!

Abortus Provocatus is het vernietigen van een onschuldig mensenleven! Want nooit meer is er een grotere zonde dan uw eigen kinderen te doden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief