Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

15 augustus 1990 – 14.10

Opnieuw voel Ik mij genoodzaakt om op de aarde neer te strijken en tot Mijn kinderen te spreken, maar nu vooral om U te vragen om nog meer gebed voor de wereld, die er steeds weer nieuwe ideeen op na houdt. De mensen menen dat de Kerk in de...

Lees verder
26 augustus 1990 – 14.13

Kinderen, dikwijls stelt men U de vraag: “waarom komt de Moeder van God zo vaak naar de aarde en nogwel op deze plaats?” De meesten geloven zelfs niet in Mijn Bezoek. Is het niet veeleer om de mens op het rechte pad te brengen om maar...

Lees verder
27 januari 1991 – 05.00

Lieve kinderen! Mijn Plan was geweest om na 8 september niet eerder U toe te spreken totdat Elisabeth haar ziekbed mocht verlaten. Doch de Hemelse Vader vond het nodig om juist vandaag te komen nu deze pelgrims per touringcar te samen hier zijn...

Lees verder
12 mei 1991 – 14.25

Kinderen het is moederdag. Velen van U vieren dit samen met de kinderen. Waarom kwam Ik toch vandaag en stelde het niet uit totdat Mijn dochter haar ziekbed mocht verlaten, voorgoed ? Omdat Ik U op deze dag niet wilde teleurstellen nu de...

Lees verder
26 mei 1991 – 14.20

Kinderen, evenals de laatste maal Wil Ik ook jullie niet teleurstellen nu ook U de 100ste Bedevaart viert. Wel vind Ik het diep treurig, dat er altijd kinderen bij zijn die Mijn Boodschap niet willen geloven en er zelfs de spot mee drijven, om...

Lees verder
7 augustus 1991 – 14.15

Lieve kinderen. Evenals de twee andere buspelgrims wil Ik ook jullie nu te woord staan. Als trouwe bedevaartgangers bent u naar hier gekomen om hulp en bijstand af te smeken aan Mij de Toren van David. Velen moesten verstek laten gaan wegens...

Lees verder
15 augustus 1991 – 14.20 – Maria Hemelvaart

Mijn trouwe kinderen ! Op een zeker tijdstip van uw leven komt de smart zich vestigen aan uwen huiselijken haard, verbreekt uw dierbaarste banden, vult de leegte aan, die in uw hart is gekomen en spelt u het naderend einde van uw loopbaan...

Lees verder
1 januari 1992 – 10.30

Uwen Geestelijke Vader heeft om 9 noveengebeden gevraagd, om die aan Mij voor te leggen, die toepasselijk zijn. Ik zal het eerste Gebed jou op laten schrijven. 1ste Gebed : Gebed van de Biecht Neen mijn God, het zijn niet de schepselen die ik...

Lees verder
2 januari 1992 – 06.00

Dag Elisabeth, hier volgt het 2de Gebed, als dankzegging Communie. 2de Gebed : Gebed als dankzegging voor het Sacrament van de H.Communie Gij weet o mijn God, het is niet uit minachting jegens dit Heilig Sacrament, dat ik Het met zekere...

Lees verder
3 januari 1992 – 04.00

Dag Elisabeth, hier volgt het 3de Gebed. 53de Gebed : Gebed voor de zielen in het Vagevuur O mijn Verlosser, ik wens de zielen in het vagevuur in de Verdiensten van Uw Offer te doen delen; Wil, bid ik U, door Uw Kostbaar Bloed, dat Gij voor haar...

Lees verder
4 januari 1992 – 05.00

Kind gaarne wil Ik het 4de Gebed geven als noveengebed. 4de Gebed : Gebed ter ere van de H.Eucharistie “O God, Gij wordt in zekeren zin mijn Wezen !” ja Gij zijt de Emmanuel, de God met ons, na enige ogenblikken zijt Gij wezenlijk...

Lees verder
5 januari 1992 – 02.00

Opnieuw is hier je Moeder met het 5de Gebed. 5de Gebed : Gebed om zielenleiders De Priester is geenszins een menselijke steun, hij is meer dan de Engel, die op de gevaarvolle reis van het leven over mij waakt; hij bekleedt ten opzichte van mij de...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief