Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

Jezus passie geldt nog steeds (02.05.90)

De 40-daagse Vastentijd was een Lijdensweg voor Jezus Mijn Zoon, doch dit Lijden heeft géén einde en daarom, zolang het kwaad op de wereld is, zal het ook steeds een “Passie” blijven voor Uwen Verlosser. Zelfs al spreekt de H.Schrift...

Lees verder
25 maart – 03.00 Feest van O.L.Vrouw Boodschap

Mijn kinderen, wees niet bevreesd voor de vele waarschuwingen, die Ik geboden heb. Blijf op Mij vertrouwen, dan kunt gij verwachten, dat Mijn Moederhart vol vreugde is. Zoals een dorre akker smachtend wacht op de dauwdruppels van de nieuwe...

Lees verder
7 mei 1983 – 01.30

Elisabeth, hier is Je Moeder ! Jouw verlangen naar Mijn Komst was bijzonder groot, alsook van de velen met jou. Telkens heb Ik Mijn kinderen erop gewezen te willen en te durven opkomen voor het recht van de allerzwaksten, waarvan men het leven...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief