Nederland heeft het grootste aandeel in abortus.

Nederland heeft het grootste aandeel in abortus (06.08.79)

God de Vader heeft Mij opnieuw gezonden om wederom gebed te vragen aan Mijn kinderen om de abortus te doen stoppen!

Weet ge Mijn kinderen, dat Nederland het grootste aandeel in abortus heeft en ook toelaatbaar acht?

Zelfs uw Duitse buurland komt naar deze streek, omdat het in hun vaderland niet wordt getolereerd.

Waarom vraagt ge zich misschien af of dit nog een katholiek land te noemen is.

Heb Ik Nederland gekozen, zegt Mijn Zoon, omdat het een goede katholieke geest bezit? Neen, Hij komt daar, waar Zijn schapen de weg niet meer weten om naar hun stal terug te keren!

Er wordt nog veel te weinig gebeden hiervoor!

Wanneer gij al deze schreiende hulpeloze wichtjes in uw stra­ten zaagt liggen, zoudt ge uw deur niet meer uit kunnen om daar heen te gaan waarheen uw plicht u riep.

Wee daarom voor hen, die gewoon doorgaan alsof het een al­ledaags pleziertje is. Velen gaan dit zien als een bijzonder beroep, als een kunnen om de mensheid uit te roeien.

Als de Schepper van al wat leeft dit zou doen, vraagt men zich af: “waarom kan een Vader zoiets doen?”

Nu echter vraagt men herhaaldelijk, wanneer er een ramp ge­beurt, waarbij veel mensen worden getroffen: “Waarom heeft God dit zo gewild?”

God wil alleen het goede voor de mens, maar de schepselen vragen er Hem zelf om.

Zij willen de straffen Gods niet zien als een waarschuwing waarover Ik herhaaldelijk spreek.

Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig en nederig van Hart ben en het zal rust geven aan uw zielen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief