Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

6 augustus 1979 – 17.05

Ja, Mijn kinderen, Ik luister zoals ge vraagt! Doch niet alleen daarom, maar zolang als gij tezamen in gebed met Mij verenigd waart. Ik heb jullie gesprek vernomen en daarom wil Ik er nu nader op terug komen. Weet, Mijn kinderen, omdat gij heden...

Lees verder
15 augustus 1979 – 00.45 Maria Hemelvaart

Mijn goede en getrouwe kinderen! Bij het prille begin van een nieuwe morgen wil Ik, alvorens het gebeier der klokken Mijn Glorievolle Feestdag inluiden, u allen begroeten en van Mijn Geluk deelachtig maken door u opnieuw een belofte te doen. Bij...

Lees verder
22 augustus 1979 – 06.30

Dag Elisabeth, opnieuw ben Ik gekomen om een algemene Boodschap door te geven aan Mijn kinderen. De Kerk viert als vanouds het octaaf van Mijn Hemelvaart. Mijn kinderen, wees immer bereid en leef zo, dat de dood u altijd gereed vindt, zodat ook...

Lees verder
Overige gerelateerde boodschappen aan rampen

Rampen als waarschuwing voor abortussen. (16.02.1979) Kan men dit nog liefde noemen, wanneer men met de linkerhand streelt en de rechter het doden beveelt? Niemand mag een menselijk lichaam vernietigen of voortijdig doen afbreken. Ziet gij nu...

Lees verder
29 augustus 1979 – 01.00

Mijn kinderen, bedenk vaak, dat ge slechts stof en as zijt, maar dat God de Vader is van Barmhartigheid en de God van alle troost. Wie heeft of zal ooit begrijpen, dat Zijn Barmhartigheid eindeloos uitstrekt! Nodigt Hij diegenen, die onder hevige...

Lees verder
31 augustus 1979 – 23.30

Heden is de feestdag van de Moeder van Jezus, de Middelares van alle Genade. Ik mag bemiddelen bij de Vader en zeg Mijn Zoon na: uit Mijzelve doe Ik niets, doch de Vader Die in Mij is, bewerkt alles in Mij! Zelfs geen enkel schepsel vermag iets...

Lees verder
Schrik niet voor de rampen.(11.01.1982)

Zoudt gij onder het Kruis waar Jezus hing te sterven een on­verschillig toeschouwer kunnen zijn van Zijn Lijden? Hoe zult ge dan zonder emoties zijn voor Zijn Bloed, dat op elk altaar met even zoveel liefde vloeit als op Calvarië? Schrik daarom...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief