Heb uw naaste lief als uzelf. Bidt voor hen die de rampen aan den lijve ervaren. (18.07.1982)


Eens heb Ik u medegedeeld, dat ook uw land niet gespaard zal blijven van rampen. Doch blijf dan trouw aan de geboden die God u eens gegeven heeft.
Zeg niet: “Dat is tijd genoeg als het leed door het noodlot over ons komt!”
Neen, nu reeds moet gij bidden en dan niet alleen voor uw land, uw vrienden of familieleden, maar voor hen die nu de oorlog voelen die over hen is neergekomen!
Zorg daarom, dat gij zeggen kunt, uw evennaasten lief te hebben als uzelve.
De Algoede God zal u helpen om dat kruis over u te laten komen wat gij ook dragen kunt.
Wanneer gij voldoet aan al uw goede voornemens zal er niet alleen vrede komen in uw eigen harten, doch ook deze doen uitstralen over hen, die er niet om kunnen vragen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief