Rampen en wederkomst. De eindtijd komt op onverwacht tijdstip. (18.12.1979)


Van God heeft de Moeder een bijzondere heerschappij over de zielen ontvangen om ze te voeden en te doen groeien in en naar God.

Evenals God de eerste maal in een staat van vernedering door Mij ter wereld is gekomen, moogt gij ook aannemen, dat Hij ten tweede male door deze zelfde Moeder zal komen, zoals de gehele Kerk Hem verwacht.

Hoe en wanneer dit zal gebeuren, is aan de wereld niet bekend. Doch, dat het niet veraf kan zijn, kunt gij waarnemen uit de vele rampen, die overal in de wereld gebeuren.

Gij hebt zich al eens afgevraagd: “Waar blijft de ramp, die de hele wereld zou doen beven?”

Is het dan nog niet genoeg?

Verwacht gij nog meer, of wacht gij soms, totdat de uwen ge­troffen worden?

Neem deze Boodschap niet lichtzinnig op! Want al denkt gij, dat de Hemel ver van de aarde verwijderd is en Gods Gedachten ver van de uwe, zal de eindtijd komen op een tijdstip, dat gij het minst verwacht, noch bedacht zijt.

Wel moogt gij aannemen, dat de Vader, op het einde der dagen, kinderen zal verwekken, vervuld met de H.Geest en met de Geest van Diens Bruid, door Wie grote wonderen zullen worden ver­richt en de zonden zullen worden uitgeroeid om het Rijk van Mijn Zoon te vestigen in plaats van de grootheid van deze bedorven wereld.

Aanmelden voor de nieuwsbrief