Schrik niet voor de rampen.(11.01.1982)


Zoudt gij onder het Kruis waar Jezus hing te sterven een on­verschillig toeschouwer kunnen zijn van Zijn Lijden? Hoe zult ge dan zonder emoties zijn voor Zijn Bloed, dat op elk altaar met even zoveel liefde vloeit als op Calvarië?

Schrik daarom niet terug voor de rampen die over u komen, want deze zijn een kastijding voor uw ziel en een leven voor de eeuwigheid.

Kom, vlucht in Mijn Hart en laat er u strelen en bewijs daarmee, dat ge een hemelse Moeder hebt en een Vader, die met u Zijn hemels paradijs wil delen om u voor altijd gelukkig te zien.

Laat Hem u dan tekenen met het Kruis Zijner Liefde en ontvang daardoor Mijn Zegen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief