13 mei 1990 – 14.00

Moederdag “Komt allen tot Mij “! Deze Uitnodiging richt Jezus tot elke ziel, zelfs tot hen, die niet geloven in Zijn Roepstem. En als Moeder van allen zoek Ik Mijn kinderen op. Ook al ziet ge Mij niet, zoals degene die Ik gekozen heb...

Lees verder
24 mei 1990 – 07.00

Kinderkens, vandaag ziet Elisabeth bij Mij niet alleen op de achtergrond de bekende Toren van David, maar nu op de Feestdag van ‘s-Heren Hemelvaart ook Mijn Gouden Tiara op Mijn Hoofd. Ook de Rozenkrans is voor Mij een onafscheidelijk...

Lees verder
27 mei 1990 – 14.30

Kinderen, de meimaand, die heel in het bijzonder aan Mij is toegewijd, wil Ik beslist op het einde hiervan U niet tevergeefs op Mij laten wachten op Uw pelgrimstocht. Als Ik dan mijn Boodschap door de mond van Elisabeth tot U allen gesproken heb...

Lees verder
8 september 1990 – 05.00 Feest Maria Geboorte

Vandaag vieren de Hemelingen Mijn Geboortedag, dat op de meeste plaatsen op aarde pas daags daarna gevierd wordt. Jezus bewoog hier op aarde een Woonplaats te kiezen. Kinderen, hebt gij U bij Hem aangesloten om het doel, dat Hij er nastreeft, te...

Lees verder
4 juli 1990 – 14.07

Kinderen, velen van U zijn niet iedere maand hier, maar houden hun Bedetocht op de dag, wanneer er genoeg pelgrims per touringcar mee kunnen gaan. Veel Boodschappen heb Ik U reeds doen toekomen. Niet allen van U zijn in het bezit van deel drie...

Lees verder
22 juli 1990 – 14.07

Voor velen is vandaag de negentigste maal van een gezamenlijke Bedevaart naar Mijn Hofke in Berlicum N.Br. begonnen en daarmede Wil Ik gaarne Mijn kinderen geluk Wensen en Zegenen, althans de Moederzegen geven. U blijft het liefste in eigen land...

Lees verder
10 juni 1990 – 14.07 Drievuldigheidszondag

Kinderen maak Het Leven van Jezus tot het uwe door de liefde. De Liefde van God is Het Leven uwer zielen; put gij ze dan uit Het H.Sacrament als uit Hare Bron. Uwen Goddelijke Verlosser Oefent door Dit Sacrament een rechtstreeksen invloed uit op...

Lees verder
20 juni 1990 – 14.36

Mijn trouwe kinderen ! Vandaag Wil Ik U allereerst Mijn Dankbetuiging brengen daar gij overal voor Mij opkomt, dat Ik hier werkelijk den titel voer als de Toren van David. Het verheugt Mij dat U degenen tegenspreekt, maar doet het dan tactisch...

Lees verder
27 juni 1990 – 07.00

Kinderen, luister vandaag naar Uw Moeder, want Zij is Degene Die door velen, helaas niet allen, genoemd wordt O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Iedere mens heeft op z’n tijd Bijstand nodig, ja vaak zeer hard nodig en het is niet anders...

Lees verder
22 april 1990 – 14.07

Mijn geliefden ! Het is vandaag Passiezondag en tevens de dag van de Goddelijke Barmhartigheid. Velen hebben aan Zijn Hart de smartelijkste Wonden toegebracht. Zijn Ziel ondervond in de Hof van Olijven een vreselijke teleurstelling van Zijn volk...

Lees verder
13 april 1990 – 15.13 Goede Vrijdag

Het verheugt Mij, lieve kinderen, om U hier te zien door Jezus te volgen op Zijnen Kruisgang. Voor allen kwam Hij op aarde om al Het Lijden en Zijn bittere Doodstrijd te willen ondergaan om Zijn volk te verlossen van den eeuwigdurende ondergang...

Lees verder
8 april 1990 – 14.07

Hier spreekt weer Uw aller Moeder! Waarom zou U denken dat Ik vandaag U wederom met een Bezoek vereer? Het zal U duidelijkheid verschaffen, als Ik U hier er nader van in kennis stel. De meesten van Mijn kinderen en beslist zij die Mijn...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief