8 september 1990 – 05.00 Feest Maria Geboorte

Vandaag vieren de Hemelingen Mijn Geboortedag, dat op de meeste plaatsen op aarde pas daags daarna gevierd wordt. Jezus bewoog hier op aarde een Woonplaats te kiezen. Kinderen, hebt gij U bij Hem aangesloten om het doel, dat Hij er nastreeft, te...

Lees verder
4 juli 1990 – 14.07

Kinderen, velen van U zijn niet iedere maand hier, maar houden hun Bedetocht op de dag, wanneer er genoeg pelgrims per touringcar mee kunnen gaan. Veel Boodschappen heb Ik U reeds doen toekomen. Niet allen van U zijn in het bezit van deel drie...

Lees verder
22 juli 1990 – 14.07

Voor velen is vandaag de negentigste maal van een gezamenlijke Bedevaart naar Mijn Hofke in Berlicum N.Br. begonnen en daarmede Wil Ik gaarne Mijn kinderen geluk Wensen en Zegenen, althans de Moederzegen geven. U blijft het liefste in eigen land...

Lees verder
10 juni 1990 – 14.07 Drievuldigheidszondag

Kinderen maak Het Leven van Jezus tot het uwe door de liefde. De Liefde van God is Het Leven uwer zielen; put gij ze dan uit Het H.Sacrament als uit Hare Bron. Uwen Goddelijke Verlosser Oefent door Dit Sacrament een rechtstreeksen invloed uit op...

Lees verder
20 juni 1990 – 14.36

Mijn trouwe kinderen ! Vandaag Wil Ik U allereerst Mijn Dankbetuiging brengen daar gij overal voor Mij opkomt, dat Ik hier werkelijk den titel voer als de Toren van David. Het verheugt Mij dat U degenen tegenspreekt, maar doet het dan tactisch...

Lees verder
27 juni 1990 – 07.00

Kinderen, luister vandaag naar Uw Moeder, want Zij is Degene Die door velen, helaas niet allen, genoemd wordt O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Iedere mens heeft op z’n tijd Bijstand nodig, ja vaak zeer hard nodig en het is niet anders...

Lees verder
22 april 1990 – 14.07

Mijn geliefden ! Het is vandaag Passiezondag en tevens de dag van de Goddelijke Barmhartigheid. Velen hebben aan Zijn Hart de smartelijkste Wonden toegebracht. Zijn Ziel ondervond in de Hof van Olijven een vreselijke teleurstelling van Zijn volk...

Lees verder
13 april 1990 – 15.13 Goede Vrijdag

Het verheugt Mij, lieve kinderen, om U hier te zien door Jezus te volgen op Zijnen Kruisgang. Voor allen kwam Hij op aarde om al Het Lijden en Zijn bittere Doodstrijd te willen ondergaan om Zijn volk te verlossen van den eeuwigdurende ondergang...

Lees verder
8 april 1990 – 14.07

Hier spreekt weer Uw aller Moeder! Waarom zou U denken dat Ik vandaag U wederom met een Bezoek vereer? Het zal U duidelijkheid verschaffen, als Ik U hier er nader van in kennis stel. De meesten van Mijn kinderen en beslist zij die Mijn...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief