28 januari 1990 – 14.10 uur

Kinderen, vandaag viert de Kerk het Feest van de H.Drieëne God en de Vader zond Mij naar U, daar gij de eenzaamheid steeds op U voelt afkomen. Wees echter niet bang, want Ik ben bij U als U Mij roept. Gij vraagt steeds naar het “Waarom” toen God het offer van U vroeg.
Groot leed had U immers te verduren, maar de Vader liet dit niet gebeuren om U te straffen, doch veeleer om U te harden in de strijd, die U wellicht nog te voeren hebt. Dikwijls stelde men de vraag : “Waar blijven de rampen, waar Maria zo nodig over spreken moest?
Gods molen maalt langzaam, maar als de wind op volle kracht is, slaan de wieken op drift om schade en onheil te veroorzaken. Menigmaal gaf Ik U de Raad om de Turris Davidica in Uw woning op te nemen, maar niet allen durven dit Beeld te plaatsen, omdat de Toren hen vreemd overkomt. Weet echter, dat juist dit Beeld U Het Licht gaat brengen in donkere dagen. Het zal U beschermen als er gevaar dreigt. Schaam U niet om Mij op te nemen in het warme verblijf van Uw woonkamer. Houdt de deur van Uw hart niet voor Mij gesloten! Gij meent, dat anderen het U ontraden, daar deze Plaats nog niet erkend is en U denkt wellicht dat dit nooit gebeuren zal. Hoe en van wààr zou de erkenning komen? Juist door U!
Durf daarom te getuigen, dat uw Moeder als de Toren van David wordt aangeroepen. Door Mij zult ge komen tot God.
Jezus heeft Zich voor U laten slachtofferen om zó door Zijn Zijde de Deur des eeuwigen Leven wijd open te zetten. En uit deze Wonde ontspruiten de Sacramenten, zonder welke men niet tot het Leven kan geraken. Het Water werd vergoten om Uw zielen door de boetvaardigheid te reinigen, Het Bloed om ze vrij te kopen en te voeden. Laat het U niet genoeg zijn deze Wonde met aandacht te beschouwen, dring ook diep in deze Goddelijke Zijde door en laat Uw hart meer in Jezus dan in uzelf verblijven. De Smarten van Jezus’ Hart zullen het uwe meer tot medelijden bewegen en het gevoel van deernis, dat uit het lijden en de ellende van anderen voortkomt, is nooit zonder liefde. Bemint gij Jezus dan hebt U erbarmen met Zijn Smarten en is Uw compassie groot, dan zal het ook een grote liefde in U opwekken. Jezus, Uwen Verlosser, zou nooit door een lans zijn verwond, ware Zijn Hart niet eerst door de Liefde getroffen. Na alle Smarten te hebben doorstaan, kon Het niet weerstaan aan de Liefde Die Het U toedraagt.
Kinderen, als gij uwen medemens haat, klop dan niet aan Mijn Hart en laat deze plaats uit uw gedachten.
Gij moet elkaar de hand durven reiken, want dan zijn uw fouten en tekorten al voor de helft vergeven.
Weet U het nog, wàt voor verdiensten gij vergaart als U één gebedje bij de Toren van David laat horen? Eén schietgebed is al genoeg om een ziel uit het vagevuur te verlossen. Laat hen niet tevergeefs om hulp smeken door verlossing met Uw bede. Vraag ook de Heer om nieuwe goede Priesters voor Zijnen Wijngaard en help degenen, die trouw willen blijven in hun roeping, door uw gebed. Deze Genade kunt gij, door Uwen medemens te beminnen, bekomen voor de kleine groep Herders die willen luisteren naar de Stem van hun harten en de leiding van deze Paus. Geef elkaar de hand, maar dan uit liefde, dan zal Gods Genade groot zijn.
Laat deze Gunst U niet ontgaan. Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief