15 augustus 1990 – 14.10

Opnieuw voel Ik mij genoodzaakt om op de aarde neer te strijken en tot Mijn kinderen te spreken, maar nu vooral om U te vragen om nog meer gebed voor de wereld, die er steeds weer nieuwe ideeen op na houdt.
De mensen menen dat de Kerk in de nabije toekomst geen zuivere Priesterroepingen meer hebben zal, die het celibataire leven nog kunnen onderhouden.
Het thema van hun uitspraak luidt dan ook: Een nieuw ambt voor een nieuwe tijd.
Christus verandert de Kerk niet ook al komt er steeds een nieuwe dag. Niet alleen God maar ook de gewone mensen onder U zullen niet blij zijn als dit ooit zou komen.
De Heilige Drieene God zal dit nimmer toestaan en de mens in nood zit daar niet op te wachten. Hij is niet behoeftig naar een zelf gemaakt ambt dat Priester zou heten.
Men noemt Mgr. Lefebvre een geexcommuniceerde Priester, maar hij zal het beter voorhebben dan de nieuwe tijd wil gaan invoeren.
God heeft niet als Heilige Drievuldigheid dit Goddelijke Heilige Ambt alleen ingevoerd om dit te vermoderniseren, maar wat God eenmaal doet of zegt blijft een Goddelijke Uitspraak, een Heilig Gebeuren.
Ook het huwelijk waar de man noch vrouw zich geen andere partner mag veroorloven, zo heeft een Priester slechts zijn Gewijde Staat te vervullen.
Wie kan het monogame huwelijk nog tellen ?
Zeker er zijn er die menen dat dit alles “liefde” heet en zijn zogenaamd anderen van dienst.
Vrije huwelijken zijn er maar al te veel en hoe snel ontbindt de Kerk een huwelijk dat God verbonden heeft.
Zij geven elkaar de gelegenheid om hun trouw te schenden wat zij aan het Altaar door de Priester aan God beloofd hebben.
Als gehuwde mannen of vrouwen dit ambt wordt toegezegd is er bij diegene die een echtenis verbinden de vrije wil gegeven om van de een op de andere dag weer te gaan scheiden.
De Kerk is begonnen met twaalf Apostelen en zijn op aan na hun zuivering nagekomen.
Zij hebben deze Uitnodiging als Roeping beschouwd, want Jezus Zelf heeft hen gekozen en uitverkoren. Eén ervan wilde zijn fout niet meer herstellen al zou God ook hem Barmhartig zijn geweest. Hij koos voor het kwaad maar vluchtte toen hij zijn zonde inzag.
Was hij maar naar de Heer gegaan en Hem vergeving gevraagd dan was zijn Meester hem toch nog Barmhartig geweest.
Iemand heeft het lef om Christus uit te dagen door te noteren en te durven zeggen : “De gehuwde priesters, openstaand voor de tekenen van de tijd, dagen uit tot de vernieuwing van het ambt in het licht van Christus.”
Zulk een licht verdient de kleine letter.
Hij noemt het de noden van de wereld. Dit zelfgemaakte gezag is een nood in de wereld en doemt tot oorlogen en onvrede.
Kinderen, Ik weet dat Ik op jullie mag en kan vertrouwen.

Bidt vaak gezamenlijk het rozenkransgebed dat dwingt God deze mensen tot inkeer te brengen.
Mag Ik nu vragen of deze trouwe Priesterzoon ons allen Zegent?
Mijn Moederliefde biedt Ik ook aan hem. Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief