25 januari 1987 – 14.00

Kinderen, ook vandaag wil Ik Mij wederom tot allen richten. Ik neem aan, dat velen onder u aan de internationale bidweek bijzondere aandacht hebben geschonken. Alhoewel er in vele kerken niet of weinig gesproken, noch gebeden wordt voor deze...

Lees verder
2 februari 1987 – 14.40

Kinderen, het is een troost voor Mij om bij jullie te zijn ! Uw komst naar deze stille bedeplaats wordt beloond met een tegenbezoek van Uw aller Moeder. Ik heb uw smeken gehoord. Dit heb Ik u te zeggen : “Open uw hart met alle eenvoud voor...

Lees verder
8 februari 1987 – 14.05

Prijst God, de Almachtige Vader, Die Mij wederom vergunde de aarde te betreden om Mijn kinderen te begroeten en opnieuw Onze Boodschap te brengen. Deze bedetocht is voor velen een feestdag, daar zij tesamen voor de 60ste maal door het land...

Lees verder
22 februari 1987 – 14.15

Geliefde kinderkens ! Ik voel Mij gelukkig, daar de Hemelse Vader Mij wederom Zijn toestemming gaf om naar Mijn Hofke te gaan. Uw vurige ijver heeft u doen besluiten om deze tocht te maken voor de 60ste keer, om vanuit en door het Brabantse land...

Lees verder
19 maart 1987 – 14.15

Kinderen, Uw Hemelse Moeder heeft wederom deze Plaats verkozen om allen, die Zij liefheeft, toe te spreken. Vandaag is het de feestdag van Vader Jozef, een zeer Wijs en Rechtvaardig Man. Als Hij nu kon plaatsnemen op de stoel van de aardse...

Lees verder
4 januari 1987 – 14.00

Kinderen, luister naar hetgeen Ik u vandaag te zeggen heb. Allereerst wil Ik Mijn welgemeende dank uitspreken aan Mijn secretaresse voor de snelle afwikkeling en het verzenden van Mijn laatste Boodschap. Door met zulk een geestdrift te arbeiden...

Lees verder
27 december 1987 – 14.00

Geliefde en getrouwe kinderen ! U hebt u allerminst laten afschrikken om niet meer hier te durven komen in het samen bidden en zingen. Alhoewel u Mijn Priesterzoon, Uwen Geestelijke Zielzorger, althans voorlopig zult moeten missen, doet u er goed...

Lees verder
10 december 1987 – 14.00

Kinderen, het is vandaag de laatste openbare bijeenkomst van dit jaar, dat u een Priester in uw midden hebt om steeds in gebed met u voor te gaan in het samenzijn hier. Horen, bidden en zingen ontsluit u soms voor uzelve. Met stomheid geslagen...

Lees verder
8 december 1987 – 14.00

Kinderen, Uw aller Moeder komt u vanaf deze plaats “Berlicum” groeten en tevens danken, dat u als Pelgrim wederom vandaag komt bidden en alzo door uw gezamenlijk gebed Mijn Moederhart ontroert om met moed en durf God en Zijn Moeder...

Lees verder
29 november 1987 – 14.05

Mijn zeer geliefde kinderen. Vandaag wil Ik hier zijn om te luisteren naar de noodkreet van uw aller harten. Uw smarten en leed kennende, heb Ik als Moeder van God en alle mensen, alles bijeen verzameld en deze Onze Hemelse Vader aangeboden en...

Lees verder
15 november 1987 – 14.00

Trouwe Gebedskinderen ! Vandaag wil Ik als Moeder van Jezus en van u allen, niemand teleurstellen om nog eens Mijn Woord aan u te geven. Het zal u beslist pijn doen, ( maar daarnaast, anderen weer er verheugd over zijn ), dat de uitspraak van de...

Lees verder
3 november 1987 – 10.35

Trouwe Gebedskinderen ! Het doet een moederhart beslist goed wanneer zij al haar kroost verzameld heeft om samen te delen wanneer vreugde of verdriet hun passeert. Samen zijn ze sterk wanneer ze samen toeschouwer willen zijn van een Groots...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief