27 september 1987 – 14.00

Kinderen, gij die komt en gaat naar en van het Genadeoord, uw verlangen zal steeds blijven uitgaan naar gebed. Het komt voor, dat de verdrukking waaronder het gebed in deze samenleving lijdt, op een of andere wijze samenhangt met een te geringe...

Lees verder
13 september 1987 – 06.30

GEBED O Jezus, ik ben een onvruchtbare aarde, die zonder Uw Zegen niets kan volbrengen. Is er al iets goed in mij, Gij zijt het, Die het bewerkt; verricht ik enig goed, Gij wekt den wil daartoe in mij op. Gij voorkomt voor mij aanhoudend met Uwe...

Lees verder
13 september 1987 – 13.55

Hoe is het met u allen gesteld van het onderhoud met God ? Hoor Mijn kinderen naar het antwoord van Elias de Profeet : “Ik brand van ijver voor U, Mijn Heer en God”. Dit woord, lang voor de instelling van het Heilig Sacrament...

Lees verder
8 september 1987 – 14.25

Kinderen, allereerst groet Ik u, gij die met uw komst naar Mijn Hofke het eerste lustrum viert op de Feestdag van de herdenking Mijner Geboortedag. Bemin elkander, want de wet des levens is beminnen. Gij moet in elke mens Jezus zien en hem...

Lees verder
2 juli 1987 – 05.40 Feest Maria Visitatie

Mijn goede en getrouwe kinderen, weet, dat gij niet met vergankelijke dingen zijt vrijgekocht, maar met Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, als van een onberispelijk lam. Het Bloed van Jezus is de Kostbare Prijs uwer verlossing. “Gij...

Lees verder
26 juli 1987 – 14.07

Zoek eerst het Rijk Gods en Zijn Gerechtigheid en dit alles wordt u in de schoot geworpen. Kinderen, als gij luistert, dan is er geen Woord des Heren, dat dieper in uw zielen moet dringen dan dit. Vraagt daarom om Gods Genade. Wat gij allereerst...

Lees verder
26 april 1987 – 14.15

Trouwe kinderen, hier is Uw Moeder ! Luister wat Ik u te zeggen heb. Wellicht bent u niet allen op de hoogte, dat Mijn dochter Elisabeth tot nu toe reeds 3 malen bij de Commissie van onderzoek is geweest, over hetgeen hier gebeurt. Mag Ik u...

Lees verder
17 april 1987 – 15.10 Goede Vrijdag

Mijn goede en getrouwe kinderen, wederom zijt gij allen hier gekomen om tesamen Jezus te volgen op Zijn moeilijke, zware weg, die uiteindelijk tot de laffe pijnlijkste Kruisiging en sterven, Hem voerde naar Zijn bittere Doodstrijd. Zijn trouwste...

Lees verder
5 april 1987 – 14.15

Kinderen, luister goed wat Ik u nu zeggen zal. Allen zijt ge op weg naar Goede Vrijdag, de Grootste Lijdensgang van Jezus Christus. Hebt u er zelve iets aan gedaan ? Bent u aan ogenblik met Hem den berg van lijden beklommen ? Hebt u misschien ook...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief