15 augustus 1987 – 10.05

Kinderen, gij die vandaag met elkander verenigd zijt in liefde tot gebed, Ik wil u heel bijzonder danken, dat u Mij die ere bewijst om de Feestdag te gedenken van Mijn Opname door den Vader als de Koningin des Hemels.
Bewaar den oude band der Feesten van alle Heiligen en probeer altijd de gelegenheid te benutten om op zulke dagen Het Heilig Misoffer mee te vieren. Dat alle Grote Gedenkdagen verschoven zijn naar de daarop volgende Zondagen is bitter jammer.
God de Vader zou wensen, dat in willekeurige ruimtens Het Zoenoffer in alle eerbied gevierd werd.
Waarom wordt het toegestaan, dat hier en daar vergaderingen en koffietafels in de Kerken plaatsvinden ? Joeg Christus Onzen Heer de kooplieden met al hun aan te bieden bezittingen niet uit Zijn Tempel ?
Heb eerbied in Het Huis van God !, stond en was er vroeger te lezen. Nu is er allerlei getrommel en ovatie en vindt men dikwijls in plaats van Het Heilig Misoffer een Communiedienst.
Heeft de Priester geen tijd meer ? Waar zijn de Trouwe Apostelen gebleven ? Zouden er nog vele goede Priesters te vinden zijn, die aan, ja zelfs meermalen per dag Jezus’ Kruisoffer opdragen ?
Misoffer, Zoenoffer, Kruisoffer, zijn drie verschillende woorden met aanzelfde betekenis. Jezus biedt Zich als Slachtoffer voor de mensheid.
Bidt daarom om eenheid onder alle volkeren der aarde en laat de Zegen van de Priesterhand uw deel zijn. Dat geve God !

Aanmelden voor de nieuwsbrief