7 mei 1979 – 05.40

Nu ben Ik er, Die je wakker houd. Maar ge weet waar het voor nodig is.
Ja, het woord zegt het al: “Er zijn noden in de wereld”, vandaar, dat Ik het simpele woord nodig gebruik wat alles omvat!
Een beter woord voor nodig is een verzoek. Daarom kom Ik dan wederom met een verzoek. Heel gewoon wat elke mens begrijpt. Eenvoudige woorden spreken het meeste aan!
Luister daarom Mijn kinderen, hoe duidelijk Ik alles zal weergeven.
Er is altijd een dag geweest, dat elke mens ten prooi is aan talloze moeilijkheden. Maar toch betekent dit weinig als men een vergelijking trekt met de bedreiging, die voor elkeen geldt.
Toch kan men zulk een toestand in een voordeel trekken en wel dit: wanneer een zwemmer de bodem van de zee raakt zal hij niet verdrinken, wanneer hij met zijn voeten een krachtige stoot geeft om de oppervlakte te bereiken. Zo is het misschien ook nodig om de diepte van het lijden te hebben gevoeld om daarna door krachtig weerstand te bieden en door middel van doorzetten en vertrouwen tenslotte weer boven te komen.
Neem daarom een onherroepelijk besluit en wat dreigde te breken wordt weer opgebouwd. Zo zult ge opbouwend een innerlijke rust vinden, die geluk en vrede uitstraalt.
Zeg niet: “Ik luister niet meer naar die Woorden, of ik behoef geen Boodschappen meer, want het komt steeds op hetzelfde neer”.
Wat zou het anders zijn Mijn kinderen?
Men werkt om zich te voeden en te kleden iedere dag weer, steeds maar hetzelfde, en toch, wanneer men het niet meer deed, zoudt ge van ellende en honger omkomen!
Zo is het ook met het gebed. Wanneer men niet bidt en niet luistert naar het Woord wat van God komt, zal men ook van ellende omkomen, omdat de mens hongert naar iets wat moeilijk te vinden is en toch is het zo dichtbij! Men kan het grijpen!
Laat daarom die gelegenheid niet voorbij gaan, maar grijp die kans!
Bidden is liefde winnen voor elkander, door niet zichzelf alleen te verrijken, maar elkeen die zijn nood klaagt, die jou smeekt en die jou nodig heeft.
Houd elkander vast, want iedere schakel heeft de andere nodig en vormt dan een erehaag voor de Heer, de Schepper die deze schakering, deze verbinding verdiend heeft en nog toekomt!
God heeft u allen gekozen, omdat Hij allen nodig heeft.
Luister dan naar deze oproep, maar laat Mij niet alleen wanneer er een nieuwe morgen komt.
‘s-Nachts is het stil, men kent en hoort elke tik, elk geklop houdt u wakker. Wees dan niet doof als het kloppen en roepen van een bekende Stem komt en zeg niet: “waar is dat voor nodig, ik wil slapen!”
Neen kinderen, Ik roep wanneer Ik weet dat gij Mij hoort, omdat een stem in de nacht ver in de omtrek te horen is en het gewoel van de dag even is lam gelegd en men alleen dit korte woordje lam ziet uitgerekt in een lamento, een klaaggezang.
Laat daarom aan moment dit klaaglied op je neerkomen en luister naar de stilte om je heen. Dan zult ge altijd wel iets horen, want stilte bestaat niet!
Tot zelfs in het Tabernakel, wat gesloten is, hoort gij een zacht geklop wat je uitnodigt om zacht te willen luisteren.
Hier hebt ge het weer: uitnodigen, luisteren, verzoeken en tenslotte aannemen.
Ja, grijp het aan, elke Boodschap en blijf niet met lege handen staan!
Zeg niet: “Het hoeft niet meer!”, maar neem ze dan aan, het minste wat ge doen kunt om ze alleen maar door te geven, dan blijft ge toch een schakel, een ketting, die steeds groter wordt, want ook jou heb Ik nodig.
Ik zal u allen Zegenen door de Goddelijke Almacht van de Vader, vanwaar het Woord gekomen is en Die het doorgeeft via de Heilige Geest aan allen die Mij lief zijn.
Dag kinderen.
Ik kom terug, omdat Ik je nodig heb!

Aanmelden voor de nieuwsbrief