21 mei 1979 – 16.00

Mijn kinderen, luister naar de stem van de H.Vader de Paus, die nu Opperherder is van de Kerk van Christus!
Wanneer uw parochieherder anders mocht voorschrijven of voorhouden dan het woord van deze H.Vader, luister dan niet, maar doe wat Ik u voorhoud.
De grote tekenen, die Ik voorheen heb voorgehouden, zullen spoedig komen. Dit woord spoedig is niet op aarde gezien als morgen of overmorgen!
Maar dit zeg Ik u allen, dat ge Mijn Raadgeving steeds ter harte neemt. Leg u allen ook toe om meer en meer de naastenliefde in acht te nemen.
Cijfer zoveel ge kunt jezelve geheel weg, want hier is alle Zegen aan gelegen.
Mocht er iemand onder u zijn, die een heel zwaar kruis moet dragen, let dan op of het kruis van uw naaste niet veel zwaarder is.
Zoals Ik reeds vooraleer gezegd heb: “Niemand wordt beproefd boven zijn krachten”.
Daarom stel Ik er prijs op, dat gij geheel vrijwillig, maar ook gelaten, het offer draagt wat de Vader u oplegt.
Blijf niet staan alsof ge niet weet, welke kant ge op moet. De Heer zal u voorgaan en in alles helpen, ook als het lijkt of u vallen zult, zal Hij helpen toch verder te gaan.
Vraag en bid om steun en kracht, elk moment van uw leven.

Aanmelden voor de nieuwsbrief