28 mei 1979 – 00.30

Vanaf vandaag mag geen enkele nieuwe vraag worden aangenomen.
Kunnen Mijn kinderen niet bidden zonder het op papier te zetten?
Leg al je noden bij Mijn Beeltenis of ge het thuis doet of in het Genade-oord, weet, dat Ik je overal zal horen.
Denk niet als ge geen antwoord krijgt op je vraag, dat je dan ook geen verhoring zult verkrijgen, evenzogoed zijn dit dezelfde voorrechten.
Een mens moet meer vertrouwen scheppen in een innerlijk gesprek.
Ook kunt ge het beste mediteren hoe ge de Hemel het beste kunt bewegen om het voorrecht te verkrijgen van de begeerde gunst!
Kom kinderen, wees devoot in al uw gebeden, dan zal Ik met je zijn.
Ik teken u met het teken van het H.Kruis van Mijn Lieve Zoon.
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief