9 maart 1979 – 20.15

Dag, Mijn kind, jouw offers zijn nodig voor de redding van de priesters, want zij moeten de vertegenwoordigers zijn van Mijn Zoon.
De man van het verderf zal zich er steeds meer op toe gaan leggen om hen te strikken, om op verkeerde gedachten te brengen en de weg niet meer te volgen, want aldus satan: “gij hebt genoeg gedaan om je een goede man te laten noemen, kies daarom onze weg, gij hebt een beter leven verdiend”.
Heb daarom medelijden met hen, die in deze valstrikken geraken. Boete en offer kunnen deze zielen nog redden.
Mijn Hart weent van medelijden om deze zonen, die het eeuwigdurend merkteken met zich meedragen.
Blindelings strooien zij zaad voor hun eigen ondergang. Als ge wist Mijn kinderen hoeveel er reeds al bezweken zijn aan de machten van satan, dan zoudt ge verheugd zijn voor hen iets te kunnen doen om hen te redden.
Zij hebben Michael geweerd uit de kerken.
Ja, de deuren hebben zij gesloten voor Mijn kinderen, die gaarne hun vrije tijd willen benutten om bij God troost te vinden.
Van het Huis van Mijn Zoon heeft men een marktplein gemaakt, de liefde voor geld en genot is hun ondergang als er niet meer gebeden wordt.
Door velen wordt Hij nu onteerd en de meesten denken, dat men met enkele Missen per week volstaan kan om toch dienaar genoemd te worden.
Verspreid de waarheid van Onze Namen onder alle volkeren.
Velen zullen, wanneer het einde nadert, niet willen erkennen wat hun ogen zien en hun oren horen. Met blindheid zullen zij verder strompelen en het gevaar niet willen zien, dat hun bedreigt. Hun hart zal nog zodanig versteend zijn, dat zij de straffen Gods niet willen aannemen.
De ganse aarde zal dan door volkomen duisternis overvallen worden, maar diegenen, die Gods Woord hebben onderhouden, zullen geen vrees noch angst kennen, maar zich verheugen, dat de Glorietijd dan spoedig zal aanbreken.
Hebt ge nog iets te zeggen Mijn dochter?

Elisabeth: Ja Moeder, ik wil U danken en groeten namens alle gebedskinderen.

Dit zal Ik met een ongekende vreugde aanvaarden.
Er zullen velen onder u zijn, die af zullen zien van een voorgenomen breuk met de Heilige Kerk, ja met hun Heilige Roeping.

Aanmelden voor de nieuwsbrief