13 mei 1979 – 01.45 Moederdag

Het is vandaag een feestdag voor alle moeders en elke vrouw, die deze titel met ere verdient, wordt met cadeaux gelukkig gemaakt.
Zouden Mijn kinderen ook aan Mij denken? Zouden zij er zich van bewust zijn, dat ook Ik vandaag op een cadeautje reken?
Het hoeft maar heel klein te zijn, maar wel zag Ik dit graag komen uit een ruim hart, met een grote dosis aan liefdesuitingen!
Al ben Ik ook gelukkig bij de Goddelijke Drieeenheid met Jozef en alle Engelen en Heiligen hoop Ik toch, dat er op de hele wereld vele kinderen zullen zijn, die ook hun Hemelse Moeder niet vergeten! En als elk van Mijn kinderen met aan bloempje kwam aangedragen, dan zou dat een boom zijn van Vergeet-mij-nietjes!
Het zou, wanneer men ze aan elkaar kon rijgen, een lijn zijn zonder einde, die de Hemel en aarde zou kunnen omvatten.
Beseft ge wel hoeveel geluk dat zou betekenen voor Mijn Vader, Zoon en H.Geest, wanneer Zij Hun Kind Maria, Hun Moeder en Maagdelijke Bruid zo zagen bedolven onder geurige bloemen?
Waarom zou dat eigenlijk niet gedaan kunnen worden?
Overal ziet men bloemen en bloesem, die de aarde en lucht bedekken. Het is zo heerlijk in de vroege morgen wanneer de zon heel schriel haar stralen weerkaatst tegen de dauwdruppels, zodat de longen en adem van elk schepsel het heerlijk vinden, omdat de frisse geur, die de longen streelt zo aangenaam is van smaak en de luchtwegen doorstroomt met een zoete bal-sem!
Hoe zou dan het kind geen open oog kunnen hebben voor dat ene bloempje om het zijn Moeder aan te reiken om Haar gelukkig te maken?
Dit zijn momenten in het leven, die een moeder gelukkig maken. Op zulke dagen komt het begrip het meeste tot zijn recht wat een moeder betekent. Voor de meesten lijkt het vanzelfsprekend, zo heel gewoon, wat het alledaagse leven van een moeder meebrengt.
Het hoort toch zo, zou men zeggen, zij hebben er toch voor gekozen?
Ja, Mijn kinderen, zij hebben er bewust voor gekozen.
Ook Ik heb dat moment gekend, waarop Ik alle kinderen aannam. Ik werd hun aller Moeder!
Hier spreekt men niet van adoptie-kinderen, want ze zijn door Mijn Zoon aan Mij gegeven, allen!
Evenals Hij voor allen Gestorven is, zo heb Ik naast Hem een Taak gekregen om voor Zijn verloste mensenkinderen niet alleen te zorgen, maar aan te nemen met ziel en lichaam, een echte Moeder te zijn.
Vandaag wordt ge eraan herinnerd wie jou het langst gedragen heeft, heel dicht aan dat warme, koesterende moederhart, om je te strelen, lief te hebben en geheel te bezitten!
Hoevelen zijn er, die vinden dat moeder te oud wordt, dat zij er eigenlijk niet meer bij kan horen, want zij is te ouderwets en weet zo weinig van de hedendaagse wereld af.
Wees blij als ge nog een moeder bezit, die je wijze raad kan geven, die niet ouderwets is, omdat de wetten, die de Vader voorgeschreven heeft nooit veranderen, dus altijd nieuw zijn, steeds met de tijd meegaan en de moeite waard zijn, om die te beleven, waar te maken!
Wanneer ge dat doet, bent ge de rijkste mens op aarde, omdat ge vruchten verzamelt, die niet te koop zijn en toch zijn te verdienen zonder dat er ook maar aan penningske aan te pas komt.
Het zijn de vruchten, die alleen de vroege morgen hebben gestreeld, maar die hun ogen sloten als de avond viel, de tijd die het meeste verderf strooit, omdat de maan een schaduw werpt, die bedriegt.
Kom kinderen, sluit u allen aan en laat het niet alleen deze zondag Moederdag zijn, maar alle dagen die nog resten, dan zal diezelfde Moeder klaar staan als de duisternis over het leven komt en de ziel voor een korte wijle van het lichaam wordt gescheiden.
Nu is het nog tijd, al is morgen de Moederdag voor de meesten voorbij. Zet die dag in de spiegel en leg hem dan vast in je geheugen om nooit meer te vergeten, dat er nog een Moeder is Die veel ontrouwe kinderen heeft; die niet weten dat Zij wacht op een klein bloempje wat weinig kost, alleen maar een welgemeende blijde lach.
Kom laat de Hemel meejubelen bij elke bloem, die op Moederdag wordt aangeboden met een stralende glimlach.
Kom haast u om dit nooit meer te vergeten!
Ik groet en Zegen allen!
Heel bijzonder op deze dag zal Ik Mijn Moederliefde laten spreken. Luister dan ook naar Mij!
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief