19 januari 1979 – 09.10

Waarom Ik vandaag deze kaars zal Zegenen heeft een diepe betekenis. Het is vrijdag, de dag van het Lijden van Mijn Zoon, Die Zijn Bloed heeft laten vloeien op Goede Vrijdag.
Het is de dag tevens van liefde. Christus gaf Zichzelve aan de mensen.
Hij bood Zich zelfs aan de Vader aan om te gehoorzamen, om Zich te laten geselen. Hij gaf Zich geheel en al, omdat de Vader dit van Hem vroeg.
Ook als Kind verliet Hij Mij, zonder te zeggen waar Hij heenging. Hij liet Zich brengen naar de Tempel, omdat Zijn Vader dat gebood. Hij stelde niet alleen een daad van gehoorzaamheid, maar ook de daad van oneindige Liefde tot Hem.
De gehoorzaamheid, luisteren naar Zijn Vader, is het geloof.
Heengaan, aan Zijn Roepstem gevolg geven, is het teken van trouw, van eeuwige Liefde. Wachten op de komst of Zijn Ouders Hem zullen vinden, is een teken van hunkeren naar de hoop.
Dit zijn de drie tekens van Geloof, Hoop en Liefde.
De laatste akte voegde de mens eraan toe, om door het Lijden, wat daarna volgde voor Mijn Zoon, de mens te vinden die berouw kreeg om zijn zonde.
De mens, die Hem gedreven had naar het Lijden.
De mens, die Zijn Hart had verwond, zodat Zijn Bloed over de aarde vloeide.
De mens, die bang werd, omdat door het Sterven van hun Schepper de aarde beefde en het Licht werd overmeesterd door de duisternis.
Toen zag de mens in, dat zij het Leven hadden ontnomen van een Man Die God was. Toen toonde men berouw en vandaar zijn de vier aktes ontstaan.
Bidt deze aktes heel veel, zodat men ze ook gezamenlijk kan bidden als het gevraagd wordt.
Waarom Ik vandaag de Paaskaars zal Zegenen heeft dus een zinvolle en diepere betekenis.
Hier vind Ik Hem terug in Zijn Oneindige Liefde, door Zichzelf over te geven, zodat Zijn Bloed vloeide uit Zijn Heilig Lichaam.
Hij gaf dit Kostbaar Bezit, Zijn Eigen Lichaam, Zijn Bloed, de Levenssappen voor Zijn kinderen, om ze allen het leven, ja zelfs het Eeuwige Leven te schenken.
Begrijpt ge nu kinderen waarom deze wijding juist vandaag een diepere en zinvolle betekenis heeft?
Men vindt zijn Schepper terug, de Goddelijke Pelikaan, in de liefde! Zie dus op naar het Kruis, het geloof van elke christen.
Voor het Kruis en de Pelikaan samen brengende, wacht u het Eeuwige Leven, het Leven van de hoop naar de Vreugde, waar geen einde aan komt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief