1 februari 1979 – 07.15

Weet, dat de tijd kort is Mijn kind. Wees daarom bereid, want Ik verzeker u, dat Mijn waarschuwing serieus genomen moet worden.
Degenen, die Mijn Boodschappen nakomen, hen zal door de Hemelse Vader het Licht uit de Hemel verleend worden.
Het is de Wil van Mijn Vader, dat het mensdom zich zal zuiveren op de Wederkomst van Mijn Zoon Jezus Christus.
Leef ernaar, alsof iedere dag de laatste zal zijn. Weet, dat de gehele wereld aan het bezwijken is onder de macht van satan.
Daarom moeten uw gedachten en gebeden een voorbereiding zijn op de nieuwe dag, die mogelijk de laatste kan zijn.
Het zal je overvallen, als ge er het minst aan denkt.
Ik Zegen als Moeder van Mijn Zoon en Moeder van allen, die Ik gekregen heb door Zijn Sterven, allen die het geloof bewaren.

Aanmelden voor de nieuwsbrief