16 januari 1979 – 12.30

Mijn kinderen, jullie vurig gebed heb Ik doorgestuurd tot Mijn Zoon, rechtstreeks naar de Vader.
Het verheugt Onze Harten, dat gij allen zo liefdevol met elkander bent omgegaan, gij hebt laten zien, dat liefde overheersen kan. Blijft dat doen. Blijft elkander liefhebben, meer dan jezelve nog, dan bent ge op de goede weg.
Het leven van de mens is geen passief ondergaan, is geen voorbijgaan aan alle lijden, maar het is een weg van mededeelzaamheid aan elk van ons. Voor elkeen is Mijn Zoon Gestorven, voor goeden evenals voor minder goeden.
Voor elkeen houden Wij de Deur van de Hemel geopend. Zorg, dat gij allen erbij moogt zijn, wanneer de lange rij van kinderen toegang zal worden verschaft naar het Rijk, dat Eeuwige Glorie heet, waar altijd vreugde is en dat niemand meer zal ontnomen worden, wanneer zij zich er maar op toeleggen trouw te blijven.
“Dan zal Ik u brengen naar het Licht van Mijn Rijk”, zegt Mijn Zoon.

Aanmelden voor de nieuwsbrief