20 januari 1979 – 07.00

Het zal een drukke, maar zegenrijke dag worden. Ge zult elkaar nog beter gaan leren kennen.
Mediteer en overleg, maar bidt ook veel met en voor elkaar, want groei in de macht van het gebed.
Toch moet ge niet denken Mijn kinderen, dat ge door gebed alleen de Glorietijd zult winnen. Neen, ge moet ook de liefde bezitten tot uw evenmens.
Als gij bidt van de morgen tot diep in de nacht, zult ge het Hemelrijk niet bekomen, als ge de liefde niet hebt.
Zoek geen genotzucht voor jezelve en een ontkenning voor je medebroeder. Neen !
Geef jezelve prijs, dat is meer waard dan de hele dag roepen: Heer, Heer, ik heb U lief!
Weet ge wel wat de echte liefde eist? Geven en niets terugverlangen!
Haat dus niet als ge geen wederliefde kent. Haat niet als men u veracht, maar vergeef, dat is echte liefde.
Allen, die het Rijk van de Vader willen binnentreden, zullen eerst zijn kruis leren dragen en het niet van zich afstoten.
De zwaarte van het kruis is voor elke mens draagkrachtig. Ge wordt niet beproefd boven uw Meester.
Mijn kinderen, Ik ween Tranen van groot verdriet om het gemis aan liefde en Godsvrucht, maar daarnaast ken Ik dagen van triomf, omdat gij Mijn Boodschappen verspreidt onder Mijn kinderen.
Mijn kind, Ik moet naar Mijn Vader. Hij heeft Mij nodig. Hij roept Mij. Maar Hij roept niet alleen Mij, maar ieder van jullie.
Hij roept om de Kerk opnieuw tot leven te brengen.
Mijn kind, zeg, dat Ik allen Liefheb en Zegen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief