23 december 1978 – 08.00 uur. De boodschappen komen vanzelf wel bij elkeen, die aan de abortus-wetgeving mee- of tegenwerkt.

Kinderen, ge had niet durven hopen, dat je Moeder nog zou komen.
Jawel, omdat de week afsluit kom Ik jullie even groeten.
De allerlaatste Boodschap, die van gisterenmorgen, verspreidt die zoveel mogelijk, hierover kunnen de mensen alleen maar gaan nadenken en de zuivere ernst ontdekken en inzien, dat ze werkelijk van de Hemel zijn.
Geef ze echter niet teveel aan één persoon weg, zij kunnen ze zelf immers laten copiëren.

Elisabeth: “Moeder Maria, mag ik U heel hartelijk daarvoor dankzeggen en ook U een gezegende Kersttijd toewensen van Uw kinderen?”

Deze dankbare liedesuitingen zal Ik in dankbare wederliefde aanvaarden en al degenen, die Mij lieten groeten of wilden groeten Mijn Genade laten toekomen. Bereidt u allen voor op deze dagen van algehele vrede. Wanneer dit ieder op zichzelf toepast, zal dit een vredelievende, genadevolle Kerstmis zijn.

Elisabeth: “Moeder, de vele Boodschappen waarover U sprak: Gij zult niet doden, wijzende op de ongeborenen en al Uw waarschuwingen, die over de abortus gaan, mogen wij die aan alle kamerleden toesturen! Wij willen alleen handelen volgens Uw toestemming.”
Neen Mijn kinderen, niet rechtstreeks zelf doen of laten doen, enkel en alleen moogt ge er wel een toezenden aan premier van Agt.
Wanneer ge Mijn Boodschappen hier en daar verspreidt, komen ze vanzelf in handen van elkeen, die aan de abortus-wetgeving mee- of tegenwerkt, dan zoudt ge alleen maar hete kolen gaan stapelen op de hoofden van de Bisschoppen.
Wanneer ge zelf je eigen bisdom zou gaan schrijven, kunt ge grote moeilijkheden krijgen. Dit zou alleen maar narigheid bezorgen, voordat Mijn Kapel gebouwd is. Wacht er daarom zolang nog mee tot elkeen er zelf om vraagt.
Mijn kinderen met de Kerstdagen wil Ik niet komen. Het is voor elkeen een huiselijk feest. De meeste kinderen zouden tijd maken om hier te komen. Ook jullie hebt recht op privé met deze dagen.
Wel kan Ik jullie dit zeggen, viert tezamen een vredige Kerstmis en laat de liefde naar elkeen uitstralen over de wereld, dan zult ge hiervoor rijke vruchten verzamelen en zal men eerbied krijgen voor het geloof, omdat het ernst is wat de waarschuwingen betreft.
Groet allen van hun Hemelse Moeder met een vredig samenzijn voor deze mooie Zalige Kerstviering.
Ik zal al Mijn kinderen met dit gebaar Zegenen en moge de vrede en liefde in elk van jullie harten wonen en uitgroeien.

Aanmelden voor de nieuwsbrief