22 december 1978 – 09.30 uur Het opbouwen van het Genadeoord, waar Christus Wederkomst wordt verwacht kost tijd.

Elisabeth, in uw hart heerst droefenis, omdat je Hemelse Moeder niet begrepen wordt.
Luister daarom naar deze troostwoorden.
Wanneer men een kerk bouwt, zijn er jaren voor nodig om deze in goede stijl op te trekken. Zou dan een Genadeoord, waar Christus’ Wederkomst wordt verwacht, in één jaar tijd al een kathedraal zijn? Neen, eerst moet de grondslag bouwrijp zijn, zodat de fundamenten vastheid krijgen.
De stenen, waarop gij dacht te kunnen beginnen, waren van een houtsoort, dat spoedig uiteen valt. Deze stenen waren gegrepen, omdat men meende, dat ze spoedig een tempel zouden optrekken, maar zoals ge gezien hebt, zo gauw als deze met water in aanraking komen, vallen ze uiteen en rotten langzaam weg. Begin daarom opnieuw voor een stevige buitenlaag met harde sterke cement, die tot groeiproces lijkt te ontwikkelen.
Laat echter deze houtstenen niet vallen; straks wanneer de buitenlaag gevormd is, kunnen zij zich laten plaatsen als binnenmuren.
Zoals ge ziet Mijn kind, men kan zich vergissen in de elementen van de constructie. Deze stenen, die meenden zelf tot hoeksteen te kunnen dienen, zullen later inzien, dat hun herkomst enkel en alleen cement-mastiek betrof. Ze zullen eens terugkeren en weten, dat hun maaksel vele zwakke kanten bezat. Zo is het ook met Mijn kinderen. Ze waren vol vuur, omdat ze wisten, op hun vele vragen een antwoord te mogen ontvangen.
Nu echter enkele van Mijn antwoorden hard overkwamen, lieten zij zich vallen. Dit is de steen, die niet vochtbestendig is.
Blijf daarom wel deze stenen vasthouden en zet ze niet aan de kant. Wanneer ze gehard zijn is het de tijd om ze te verwerken aan Mijn nieuw op te trekken Oord.
Weet ge nu Mijn kinderen, waarom Ik met Kerstmis geen Boodschap doorgeef aan de mensen?
Zij proberen zelf de vrede te vinden, maar wanneer Ik een reikende Hand toesteek, laten ze Mij in de koude staan, evenals in de tijd, toen Ons Kind nog geboren moest worden te Bethlehem.
Laat eerst Kerstmis voorbij zijn, dan komen ze misschien terug om de weg te volgen, die de drie Koningen zochten.
Ja Mijn kinderen, de vrede zult ge vinden, al zult ge af en toe de snijdende bittere koude voelen.
Blijf vertrouwen en liefhebben, evenals jullie Hemelse Moeder.
Ik Zegen alle kinderen met een Vredige Zalige Kerstmis.

Aanmelden voor de nieuwsbrief