22 oktober 1978 – 22.15 uur. JP II liet de liefde zegevieren tegen het protocol in.

Hebt ge vandaag de nieuwe Opperherder gadegeslagen? En hebt ge gezien hoe hij het Herderschap zag?
Hoe vond gij het ritueel van zijn liefde tegenover zijn medebroeders in Christus, tegenover zijn kinderen van zijn Moeder de H.Kerk, tegenover de kudde van zijn schaapstal, zonder iemand uitgezonderd?
Ging hij niet vaderlijk met allen om?
Liet hij de liefde niet zegevieren, tegen het protocol in? Had hij ze niet allen even lief en waren niet allen gelukkig met deze daad, door de innige verbondenheid met elkander?
Hebt ge nu duidelijk gezien hoe lief ze elkander hadden?
Wat baat het de mens als hij predikt, beveelt, zijn onderdanen aanzet tot gebed, maar hij mist de liefde, dan is hij gelijk hol metaal, dat geheel leeg is van binnen, dat niets te bieden heeft.
Is het je duidelijk Mijn kinderen waarom Ik spreek: Hebt elkander lief, want dan bezit ge alles.
Deze H.Vader heeft de harten gewonnen van Mijn kinderen.
Nimmer is het in de geschiedenis der Opperste Herders voorgekomen, dat, na het aanvaarden van het hoogste ambt, deze tekenen van liefdesuitingen gegeven werden.
Waarom zou men er dan kwaads in zien, wanneer ook dit gebaar Mijn kinderen op elkaar toepassen?
Moeten zij zich schamen voor elkaar of durft men zo niet op te treden? De H.Vader Paus Joannes Paulus II heeft het voorbeeld aan allen gegeven. Hebt elkander lief, dit is het grootste Gebod.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief