25 oktober 1978 – 07.00 uur. de meesten van Mijn kinderen trekken zich niets van Mijn waarschuwingen.

Mijn kinderen, weest niet bevreesd over de spot, die men zal brengen. Weet, dat Ik achter jullie sta en je zal verdedigen, doordat er weer nieuwe genezingen zullen plaats vinden. Dan zal men jou moeten geloven en ook willen geloven, dat dit alleen van God komt.
Dan kan Ik alleen nog dit zeggen: Wist ge dan niet, dat er nog veel belangrijker dingen te doen zijn, omdat de meesten van Mijn kinderen zich niets van Mijn waarschuwingen aantrekken. De tijd is korter dan velen denken, bereidt daarom de mensen voor, dat ook zij paraat moeten zijn voor de nieuwe opkomende ramp.
Bidt, kinderen bidt, laat je niet misleiden of afwenden van het samenzijn met de Heer.
Blijf bidden en Ik zal de poort der Hemelen voor jullie openzetten. Zorg dan, dat ge staat aan de rechterkant, dan zult ge de deur zien openstaan en vanzelf daar naar de Troon van de Almachtige God keren.
Herhaaldelijk zal Ik blijven roepen en smeken, want heb Ik niet allen even lief? heb Ik niet allen aangenomen als Mijn kinderen?

Aanmelden voor de nieuwsbrief