29 september 1978 – 10.45 uur De spoedige dood van JP I.

Vraag over de zo spoedige dood van Paus Joannes Paulus I.

Waarom hij juist vandaag werd opgeroepen was, omdat deze grote eenvoudige het moeilijk heeft gehad met deze zware taak. Alhoewel hij maar kort het Herderschap gekend heeft Opperherder te zijn van de H.Kerk is, omdat toch nog velen deze Paus veel leed aandeden. Dit werd verkregen door satan’s macht. Vandaar, dat juist vandaag de Heilige Aartsengel Michaël hem verdedigde! Het is vandaag de feestdag van de H.Aartsengel Michaël, Verdediger van de Kerk van Christus. Gij vraagt Mijn kind, welke naam de toekomstige leider zal krijgen en of het de laatste zal zijn.
Wanneer Ik dat bekend zou maken wist men, dat het derde Heilstijdperk van Mijn Zoon niet ver meer af was. Dat wil Ik jullie niet mededelen, omdat Mijn kinderen dán alleen maar vuriger gingen bidden, als zij het voorzegd kregen.
Men moet daarom nu al met een grote vurigheid blijven bidden en vertrouwen en zich toeleggen op een mogelijke snelle Wederkomst van Mijn Zoon.
Weet wel, dat de allerlaatste twee Opperherders hem hebben opgewacht met de Heilige Michaël. Hij juicht nu in de Verheerlijking te mogen toeven van de Vader, met alle Heiligen en Engelen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief